Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Οι Κάτω Χώρες συνεχίζουν την καταπολέμηση της φοροαποφυγής

Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών επιθυμούσε να αναλάβει αποφασιστική δράση κατά της φοροδιαφυγής. Την 1η Ιουλίου 2019, για παράδειγμα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το σχέδιό της να κλείσει κενά στα οποία οι εταιρείες αποφεύγουν τους φόρους εκμεταλλευόμενοι τις διαφορές στα φορολογικά συστήματα των χωρών, τις λεγόμενες υβριδικές αναντιστοιχίες. Ο υπουργός Εξωτερικών Menno Snel απέστειλε σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό το νομοσχέδιο ήταν ένα από τα μέτρα που έλαβε αυτό το υπουργικό συμβούλιο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής.

Το νομοσχέδιο ATAD2 (Οδηγία περί φοροαποφυγής) έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται διεθνώς να επωφεληθούν από τις διαφορές μεταξύ των εταιρικών φορολογικών συστημάτων των χωρών. Αυτές οι λεγόμενες υβριδικές αναντιστοιχίες διασφαλίζουν, για παράδειγμα, ότι η πληρωμή είναι εκπεστέα, αλλά δεν φορολογείται πουθενά ή ότι μια πληρωμή εκπίπτει πολλές φορές.

The most famous example of a hybrid mismatch is the CV / BV structure, also known as the “piggy bank at sea”. Companies from the United States have been notoriously able to postpone taxation of their global profits for a long time with this structure. But thanks to the measures from ATAD2, the Cabinet is ending the fiscal attractiveness of this structure.

Παρακολούθηση προηγούμενων μέτρων

Το ATAD2 είναι μια λογική συνέχεια του ATAD1. Το ATAD1 τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019 και αντιμετώπισε άλλες μορφές φοροαποφυγής. Αυτό οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην καθιέρωση του λεγόμενου μέτρου απογύμνωσης των κερδών, έναν περιορισμό γενικής μείωσης των τόκων στον εταιρικό φόρο. Το νομοσχέδιο παρουσιάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιούλιο του 2019 και περιείχε περαιτέρω μέτρα κατά των υβριδικών αναντιστοιχιών.

Η πλειονότητα των μέτρων στο νομοσχέδιο για την εφαρμογή του ATAD2 τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επίσης εισαγάγει το ATAD2, το οποίο επικροτήθηκε από την κυβέρνηση. Οι υβριδικές αναντιστοιχίες είναι πιο αποτελεσματικές όταν γίνονται σε διεθνή βάση.

Ιστορικό του ATAD2

Η εισαγωγή του ATAD2 ήταν ένα από τα μέτρα που έλαβε αυτή η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Επιπλέον, η μέθοδος έκδοσης αποφάσεων με διεθνή χαρακτήρα ενισχύθηκε από την 1η Ιουλίου. Το υπουργικό συμβούλιο ετοιμάζει επίσης νομοθεσία για την επιβολή παρακρατούμενου φόρου επί των τόκων και των δικαιωμάτων μέχρι το 2021, με μια πολύ στοχευμένη προσέγγιση για την ταμειακή ροή 22 δισεκατομμυρίων ευρώ προς χώρες χαμηλού φόρου.

Προβλέπονται περισσότερα μέτρα φοροαποφυγής. Για παράδειγμα, το 2024, η ολλανδική κυβέρνηση σκοπεύει να εισαγάγει έναν νέο παρακρατούμενο φόρο στις ροές μερισμάτων που θα ισχύει για χαμηλές φορολογικές δικαιοδοσίες. Αυτό θα σηματοδοτήσει ένα άλλο σημαντικό στάδιο στον αγώνα για να σταματήσει η φοροαποφυγή. Ο νέος φόρος προγραμματίζεται εκτός από τον παρακρατούμενο φόρο που θα επιβληθεί στους τόκους και τα δικαιώματα από το 2021.

Ο νέος φόρος θα επιτρέψει στις Κάτω Χώρες να φορολογούν τις πληρωμές μερισμάτων σε χώρες που επιβάλλουν σχεδόν καθόλου φόρους και θα συμβάλουν επίσης στη μείωση της χρήσης των Κάτω Χωρών ως χώρας αγωγού. Ο φόρος θα επιβάλλεται σε χώρες με συντελεστή φορολογίας εταιρειών μικρότερο από 9% και θα ισχύει επίσης για χώρες που βρίσκονται στη μαύρη λίστα από τη μαύρη λίστα της ΕΕ. Αυτά δεν είναι καθόλου ηθικά μέτρα.

Καμιά ερώτηση? Επικοινωνήστε με τους συμβούλους επιχειρήσεων για περισσότερες πληροφορίες.

Όπως αυτό το άρθρο;

Share on Facebook
Share on Facebook
Μοιραστείτε στο Twitter
Μοιραστείτε στο Twitter
Μοιραστείτε στοlinkin
Κοινοποίηση στο Linkdin
Μοιραστείτε στο pinterest
Μοιραστείτε το στο Pinterest

Αφήστε ένα σχόλιο