Δημιουργήστε μια GmbH στη Γερμανία

Δημιουργία μιας γερμανικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (GmbH)

Οι διεθνείς επενδυτές μπορούν να καταχωρίσουν τις δραστηριότητές τους στη Γερμανία ως εταιρείες, υποκαταστήματα ή συνεργασίες. Η GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) ή στα Αγγλικά μια εταιρεία με περιορισμένη ευθύνη, LLC) είναι η πιο δημοφιλής μορφή εταιρείας…
Φορολογικές ελαφρύνσεις για νέες επιχειρήσεις στις Κάτω Χώρες

Το γερμανικό φορολογικό σύστημα

Υπάρχουν τρία επίπεδα φορολογίας στη Γερμανία: δημοτικά, πολιτειακά και ομοσπονδιακά. Το σύστημα περιλαμβάνει τόσο έμμεσους όσο και άμεσους φόρους. Οι κυριότερες είναι το εισόδημα και η προστιθέμενη αξία (ΦΠΑ). Επιπλέον, το Σύνταγμα ορίζει τις αρχές της φορολογίας…
Οδηγίες για την απόκτηση γερμανικής ιθαγένειας - Γερμανικό διαβατήριο

Οδηγίες για την απόκτηση γερμανικής ιθαγένειας - Γερμανικό διαβατήριο

Πώς να υποβάλετε αίτηση για γερμανικό διαβατήριο Η νομοθεσία απαιτεί από τους διεθνείς πολίτες να παραιτηθούν από την υπηκοότητά τους προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για ένα στη Γερμανία. Εξαιρούνται οι πολίτες της ΕΕ και της Ελβετίας. Παιδιά που γεννιούνται σε εθνικό και…
Το γερμανικό εμπορικό μητρώο

Το γερμανικό εμπορικό μητρώο

Το εμπορικό μητρώο στη Γερμανία ονομάζεται Handelsregister, δηλαδή το Companies House. Στην πραγματικότητα, αυτός είναι ο επίσημος φορέας στον οποίο όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να εγγραφούν. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν μια γερμανική εταιρεία πρέπει να επιλέξουν…
Δημιουργήστε μια GmbH στη Γερμανία

Δημιουργήστε μια GmbH στη Γερμανία

Αυτό που είναι το γερμανικό GmbH GmbH είναι η συντομογραφία του Gesellschaftmitbeschränkter Haftung, αλλιώς γνωστή ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LLC). Οι περισσότεροι διεθνείς επενδυτές επιλέγουν αυτήν την οντότητα για σκοπούς επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Γερμανία.…
Ανοίξτε μια εταιρεία στη Γερμανία

Ανοίξτε μια εταιρεία στη Γερμανία

Η διαδικασία για το άνοιγμα μιας εταιρείας στη Γερμανία αντιπροσωπεύει μια ακολουθία τυπικών βημάτων για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις νομικές απαιτήσεις. Οι απαραίτητες ενέργειες περιλαμβάνουν την προετοιμασία του Καταστατικού (AoI) και άλλων απαιτούμενων εγγράφων:…