Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Τύποι Ολλανδικών Εταιρειών

Τύποι Ολλανδικών Εταιρειών

Υπάρχουν διάφοροι τύποι νομικών προσώπων (rechtsvormen) που μπορούν να εγκαταστήσουν οι επιχειρηματίες στις Κάτω Χώρες. Μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες: Ενσωματωμένη (υποχρεωτική νομική μορφή) και μη ενσωματωμένη (η νομική μορφή δεν είναι υποχρεωτική).

Οι Ολλανδοί υπάλληλοι με έδρα στην Ολλανδία μπορούν να σας βοηθήσουν στην επιλογή του σωστού τύπου επιχείρησης για την επιχείρησή σας.

Ενσωματωμένες επιχειρηματικές δομές (Rechtvorm met rechtspersoonlijkheid)

Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πρέπει να έχουν νομική μορφή (δηλ. Εταιρική ταυτότητα ή νομική οντότητα) που εκπροσωπούνται από πράξη που συντάσσεται από συμβολαιογράφο. Αυτή η φόρμα προστατεύει τον ιδιοκτήτη από πιθανά χρέη της εταιρείας.

Στις Κάτω Χώρες υπάρχουν πέντε τύποι ενσωματωμένων δομών:

1. Η ολλανδική ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (BV)

Ολλανδικά: Besloten Vennootschap

Οι ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης είναι η πιο κοινή μορφή εταιρειών στις Κάτω Χώρες. Είναι παρόμοιο με το Γερμανικό GmBH, το American LLC ή οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης της Αγγλίας είναι επιχειρήσεις στις οποίες τα ίδια κεφάλαια διαιρούνται με μετοχές. Η ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία Dutch BV απασχολείται συνήθως από επιχειρηματίες που επενδύουν στις Κάτω Χώρες. Η ολλανδική εταιρική πράξη ανανεώνεται, επομένως μια ολλανδική BV δεν απαιτεί πλέον ελάχιστη κατάθεση κεφαλαίου. Ένας μέτοχος είναι η ελάχιστη απαίτηση για ολλανδική BV και η ευθύνη περιορίζεται στο κατατεθειμένο κεφάλαιο. Οι μετοχές της ολλανδικής BV είναι μεταβιβάσιμες με συμβολαιογραφική πράξη.

2. Η ολλανδική δημόσια εταιρεία (NV)

Ολλανδικά: Naamloze Vennootschap

Η ολλανδική δημόσια εταιρεία ή η NV είναι η πιο δημοφιλής νομική μορφή για εταιρείες που ενδέχεται να είναι εισηγμένες στο δημόσιο Χρηματιστήριο. Η κεφαλαιακή απαίτηση για το NV είναι 45,000 ευρώ. Δημόσιες εταιρείες είναι επιχειρήσεις στις οποίες ένα τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου ή της μετοχής είναι διαθέσιμο στο ολλανδικό χρηματιστήριο για μέλη του γενικού πληθυσμού. Μπορούν να επενδύσουν κεφάλαια για να συγκεντρώσουν μετοχές στην επιχείρηση. Το χαρακτηριστικό της εταιρείας NV είναι ότι οι μετοχές είναι ελεύθερα εμπορεύσιμες, σε σύγκριση με την ολλανδική BV όπου οι μετοχές είναι ιδιωτικά διαπραγματεύσιμες και περιλαμβάνουν συμβολαιογραφική πράξη. Ο σημερινός μεγαλύτερος δημόσιος ολλανδικός τίτλος ανήκει στον γίγαντα της βιομηχανίας πετρελαίου Royal Dutch Shell.

Ο επιχειρηματίας βάζει σφραγίδα στο συμβόλαιο

Τα ολλανδικά Ιδρύματα

Ολλανδικά: Stichting 

Ένα ολλανδικό ίδρυμα είναι μια νομική ιδιωτική οντότητα με αποκλειστική πρόθεση να ωφεληθεί μια συγκεκριμένη αιτία, είτε για προσωπικά κέρδη, κοινωνικές αιτίες ή φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η διαδικασία ενσωμάτωσης είναι αρκετά απλή και ιδανική για φιλανθρωπικά ιδρύματα, μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και σχεδιασμό ακινήτων. Το ολλανδικό Stichting μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ελαχιστοποίηση του φόρου. 

1. Ίδρυμα STAK

Ολλανδικά: Stichting Administratiekantoor

Το Ίδρυμα Stak χρησιμοποιείται συνήθως για το διαχωρισμό της οικονομικής ιδιοκτησίας και του ελέγχου της εταιρείας πιστοποιώντας τις μετοχές. Τα πιστοποιητικά μπορούν να χορηγούνται σε κληρονόμο, ενώ το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της οντότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μοναδικές δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού

2. Φιλανθρωπικά ιδρύματα

Ολλανδικά: ιδανική οργάνωση 

Ο ολλανδικός νόμος διακρίνει δύο ιδρύματα με συγκεκριμένους σκοπούς, το ANBI και το SBBI. Το ANBI χρησιμοποιείται συνήθως για φιλανθρωπικά ιδρύματα γενικής χρήσης και μπορεί να είναι χορηγούνται από τις φορολογικές αρχές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα (αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα για την ANBI και τους δωρητές). Το SBBI είναι ένα ίδρυμα με σκοπό την ενοποίηση των μελών σε ένα συγκεκριμένο στόχο, όπως μια ορχήστρα.

3. Οι Ολλανδικές ενώσεις και συνεταιρισμοί

Ολλανδικά: Μετρήστε en coöperatie 

Οι ενώσεις συνήθως δημιουργούνται ως μη κερδοσκοπικές οντότητες. Οι περισσότερες τοπικές αθλητικές ενώσεις χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο οντότητας, τα μέλη καταβάλλουν συνεισφορά για τη χρηματοδότηση των συλλογικών δαπανών των ενώσεων. Οι συνεταιρισμοί χαρακτηρίζονται ως ενώσεις που πληρώνουν απευθείας στα μέλη. Ένας συνεταιρισμός θα μπορούσε να είναι μια ομάδα μικρών καταστημάτων στην ίδια γειτονιά κάνοντας μια συλλογική προσπάθεια μάρκετινγκ.

Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες

Όλες οι νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί με σκοπό την επιχειρηματική δραστηριότητα δημιουργούνται μέσω ενός λατινικού συμβολαιογράφου (notaris). Ο συμβολαιογράφος προετοιμάζει μια πράξη και εγγράφει την οντότητα στο Εμπορικό Επιμελητήριο (KvK). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ενσωματωμένες δομές πληρώνουν συνήθως πρόσθετους φόρους. Ένας συμβολαιογράφος μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγή πράξεων για εταιρίες. Προς το αλλάξτε τον τρέχοντα τύπο επιχείρησης συνιστούμε να αναζητήσετε την καθοδήγηση ενός επαγγελματία πράκτορα.

Κοντινό πλάνο στα δημόσια χέρια του συμβολαιογράφου που σφραγίζουν το έγγραφο.

Ευθύνη των ενσωματωμένων επιχειρηματικών εντύπων

Όλες οι εταιρείες που έχουν ενσωματωθεί έχουν μια κοινή έννοια: όταν δημιουργείτε μια επιχείρηση ως νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η ιδιωτική σας περιουσία δεν μπορεί να κατασχεθεί για την κάλυψη οποιωνδήποτε χρεών της επιχείρησης. Σε περίπτωση αμέλειας, ωστόσο, μπορεί να θεωρηθεί προσωπικά υπεύθυνος. Πρέπει να είστε πλήρως ενήμεροι για τις ευθύνες που αναλαμβάνετε με την εγγραφή μιας οντότητας που έχει συσταθεί. Εάν δεν εκπληρώσετε τις φορολογικές και διοικητικές σας υποχρεώσεις, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο από τη φορολογική υπηρεσία (Belastingdienst).

Φορολόγηση των εταιριών που έχουν συσταθεί

Στις Κάτω Χώρες οι επιχειρήσεις που έχουν εγγεγραμμένη νομική οντότητα υπόκεινται σε διαφορετικούς φόρους σε σύγκριση με τη μη ενσωματωμένη δομή ή τα άτομα.

Εταιρικός φόρος Μια ξεχωριστή απαίτηση για όλες τις επιχειρήσεις νομικής μορφής είναι η πληρωμή φόρος εταιρειών (venootschapsbelasting) που είναι ένας τύπος φόρου εισοδήματος που επιβάλλεται στα κέρδη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ενώσεις και τα ιδρύματα δεν ευθύνονται για εταιρικό φόρο. Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι χαμηλότερος από τον φόρο εισοδήματος. Αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν ενσωματωμένες επιχειρήσεις όπως ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες. Η διοίκηση, ωστόσο, είναι μάλλον περίπλοκη και το ετήσιο κόστος μπορεί να είναι υψηλότερο. Συνήθως, απαιτείται σημαντικός κύκλος εργασιών για την αντιστάθμιση αυτών των εξόδων. 

Φόροι εταιρικού φόρου στις Κάτω Χώρες  Ο φόρος εταιρειών για φορολογητέες ποσότητες έως και 200 000 EUR είναι 16.5% και 25% για ποσά υψηλότερα από 200 000 EUR. Οι φόροι θα μειωθούν στο 15-21% στο 2021.

Φόρος επί των μερισμάτων Οι ιδιωτικές και ανώνυμες εταιρείες υπόκεινται σε φόρο μερισμάτων (ή μερίσματος σε ολλανδικά) με συντελεστή 15% επί των κερδών που καταβάλλονται στους μετόχους. Στη συνέχεια, οι μέτοχοι οφείλουν να καταβάλλουν φόρο 25% επί του εισπραχθέντος ποσού.

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Οι επιχειρήσεις με νομικές μορφές υποχρεούνται να καταρτίζουν και να υποβάλλουν ετήσιους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς και εκθέσεις προς την Εφορία και το Εμπορικό Επιμελητήριο.

Φορολογία κερδών

2020: 16.5% κάτω από 200.000 €, 25% παραπάνω
2021: 15% κάτω από 245.000 €, 25% παραπάνω
2022 15% κάτω από 395.000 €, 25% παραπάνω

Επιχειρηματικές δομές χωρίς νομική προσωπικότητα (Rechtvorm zonder rechtspersoonlijkheid)

Οι μη εταιρικές επιχειρηματικές δομές δεν απαιτείται να έχουν νομική μορφή (π.χ. συμβολαιογραφική πράξη). Ωστόσο, τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία των ιδιοκτητών μπορούν να κατασχεθούν για την κάλυψη εκκρεμών χρεών της επιχείρησης. Τέτοιες επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργηθούν στο Εμπορικό Επιμελητήριο χωρίς τη συμμετοχή Λατινικού συμβολαιογράφου.

1. Φορολογία των μη εταιρειών

Οι επιχειρήσεις χωρίς νομική μορφή πρέπει να πληρώνουν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και φόρο μισθοδοσίας (εάν έχουν εργαζόμενους). Υπάρχουν πολλά φορολογικά κίνητρα. Σε αντίθεση με τις ανώνυμες εταιρείες, οι επιχειρήσεις χωρίς νομική μορφή δεν οφείλουν φόρους εταιρειών.

2. Ευθύνη των μη εταιρειών ιδιοκτητών επιχειρήσεων

Το κύριο μειονέκτημα της ύπαρξης μιας επιχείρησης χωρίς νομική μορφή είναι η έλλειψη διάκρισης μεταξύ επιχειρηματικής και ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Εάν η εταιρεία έχει εκκρεμή χρέη, οι οφειλέτες μπορούν να διεκδικήσουν τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου τους. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης, ο ιδιοκτήτης πηγαίνει προσωπικά σε πτώχευση, εάν δεν διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των χρεών. Τα περιουσιακά στοιχεία του συζύγου του ιδιοκτήτη μπορούν επίσης να κατασχεθούν εάν η σύζυγός τους είναι κοινή. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα, οι σύζυγοι καλούνται να αλλάξουν τις γαμήλιες συμφωνίες τους.

υποχρέωση παραίτησης

Επιχειρηματικές δομές χωρίς νομική μορφή

Στην Ολλανδία υπάρχουν τέσσερις τύποι επιχειρηματικών δομών χωρίς νομική προσωπικότητα:

1. Η μοναδική ιδιοκτησία των Κάτω Χωρών

Ολλανδικά: Eenmanszaak

Η μοναδική ιδιοκτησία των Κάτω Χωρών είναι η επιχειρηματική μορφή που επιλέγουν οι περισσότεροι ανεξάρτητοι εργαζόμενοι. Οι δηλώσεις φόρου για την εταιρεία ενός ατόμου είναι η ίδια κατάθεση με τα φυσικά πρόσωπα. Ο αριθμός φόρου της επιχείρησης είναι ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης του κατόχου. Εάν η εταιρεία έχει χρεώσεις, ο ιδιοκτήτης είναι προσωπικά υπεύθυνος, επομένως πολλοί επιχειρηματίες προτιμούν να ιδρύσουν μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης για τον μετριασμό του επιχειρηματικού κινδύνου.

2. Οι ολλανδικές εταιρικές σχέσεις

Οι εταιρικές σχέσεις έχουν δύο μετόχους ή μια ομάδα επενδυτών εξίσου υπεύθυνοι και υπεύθυνοι για τις ενέργειες ή τις επιπτώσεις που πραγματοποιεί η επιχείρηση. Στις Κάτω Χώρες, υπάρχουν δύο κατηγορίες αυτών των συνεργασιών, ιδιωτικές και δημόσιες. Οι εταίροι μιας γενικής εταιρικής σχέσης μπορούν να θεωρηθούν από κοινού υπεύθυνοι για τις πλήρεις υποχρεώσεις της εταιρικής σχέσης, ενώ η ευθύνη ενδέχεται να ισχύει υπό κανονικές συνθήκες σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρείας. Οι περιορισμένες συνεργασίες στις Κάτω Χώρες αποτελούνται από έναν γενικό εταίρο και έναν σιωπηλό.

Η Γενική Συνεργασία (Ολλανδικά: Vennootschap onder firma) Οι ιδιωτικές εταιρικές σχέσεις είναι όταν δύο ή περισσότερα άτομα κατέχουν το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ως εκ τούτου είναι εξίσου υπεύθυνα για τις πράξεις, τα χρέη και τις δικαστικές διαδικασίες που συσσωρεύονται από την εταιρεία.

Η Επαγγελματική Σύμπραξη (Ολλανδικά: Maatschap) Η επαγγελματική σύμπραξη περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους εταίρους, ο καθένας από τους οποίους είναι υπεύθυνος για τις δικές του αξιώσεις. Η επαγγελματική συνεργασία είναι κατάλληλη για οδοντιάτρους, δικηγόρους, λογιστές και άλλα ανεξάρτητα επαγγέλματα.

Η Περιορισμένη Εταιρική Σχέση (CV) (Ολλανδικά: Commanditaire vennootschap) Το ολλανδικό βιογραφικό αποτελείται από 2 ή περισσότερους συνεργάτες. Ένας από τους συνεργάτες αναλαμβάνει το ρόλο του γενικού συνεργάτη που θα διαχειρίζεται την εταιρεία. Ο γενικός εταίρος δεν είναι περιορισμένος στην ευθύνη. Οι άλλοι συνεργάτες αναφέρονται ως «σιωπηλοί συνεργάτες». Ο σιωπηλός συνεργάτης περιορίζεται μόνο στην εισφορά κεφαλαίου του. Ο σιωπηλός συνεργάτης μπορεί να μην εμπλέκεται στη διαχείριση της εταιρείας.

Ενδιαφέρεστε για την ίδρυση επιχείρησης στις Κάτω Χώρες; Οι πράκτορες ενσωμάτωσης μπορούν να σας καθοδηγήσουν σε όλη τη διαδικασία!

Υπάρχουν διάφοροι τύποι νομικών οντοτήτων (rechtsvormen) που οι επιχειρηματίες μπορούν να ιδρύσουν στις Κάτω Χώρες. Μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες: Ενσωματωμένη (υποχρεωτική νομική μορφή) και μη ενσωματωμένη (η νομική μορφή δεν είναι υποχρεωτική). Οι πράκτορες σχηματισμού εταιρειών με έδρα την Ολλανδία μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλέξετε τον σωστό τύπο εταιρείας για την επιχείρησή σας.

Ενσωματωμένες επιχειρηματικές δομές (Rechtvorm met rechtspersoonlijkheid)

Οι εταιρίες πρέπει να έχουν νομική μορφή (δηλ. Εταιρική προσωπικότητα ή νομική οντότητα) που εκπροσωπείται από πράξη που συντάχθηκε από συμβολαιογράφο. Αυτή η φόρμα προστατεύει τον κάτοχο από πιθανά χρέη της εταιρείας. Στις Κάτω Χώρες υπάρχουν πέντε τύποι ενσωματωμένων δομών:

Η ολλανδική ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (BV)

Ολλανδικά: Besloten Vennootschap Οι ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης είναι η πιο κοινή μορφή εταιρειών στις Κάτω Χώρες. Είναι παρόμοιο με το Γερμανικό GmBH, το American LLC ή οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης της Αγγλίας είναι επιχειρήσεις στις οποίες τα ίδια κεφάλαια διαιρούνται με μετοχές. Η ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία Dutch BV απασχολείται συνήθως από επιχειρηματίες που επενδύουν στις Κάτω Χώρες. Η ολλανδική εταιρική πράξη ανανεώνεται, επομένως μια ολλανδική BV δεν απαιτεί πλέον ελάχιστη κατάθεση κεφαλαίου. Ένας μέτοχος είναι η ελάχιστη απαίτηση για ολλανδική BV και η ευθύνη περιορίζεται στο κατατεθειμένο κεφάλαιο. Οι μετοχές της ολλανδικής BV είναι μεταβιβάσιμες με συμβολαιογραφική πράξη. Ο επιχειρηματίας βάζει σφραγίδα στο συμβόλαιο

Η ολλανδική δημόσια εταιρεία (NV)

Ολλανδικά: Naamloze Vennootschap Η ολλανδική δημόσια εταιρεία ή η NV είναι η πιο δημοφιλής νομική μορφή για εταιρείες που ενδέχεται να είναι εισηγμένες στο δημόσιο Χρηματιστήριο. Η κεφαλαιακή απαίτηση για το NV είναι 45,000 ευρώ. Οι δημόσιες εταιρείες είναι επιχειρήσεις στις οποίες ένα τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου ή της μετοχής είναι διαθέσιμο στο ολλανδικό χρηματιστήριο για μέλη του γενικού πληθυσμού. Μπορούν να επενδύσουν κεφάλαια για να συγκεντρώσουν μετοχές στην επιχείρηση. Το χαρακτηριστικό της εταιρείας NV είναι ότι οι μετοχές είναι ελεύθερα εμπορεύσιμες, σε σύγκριση με την ολλανδική BV όπου οι μετοχές είναι ιδιωτικά διαπραγματεύσιμες και περιλαμβάνουν συμβολαιογραφική πράξη. Ο σημερινός μεγαλύτερος δημόσιος τίτλος της ολλανδικής εταιρείας ανήκει στον γίγαντα της βιομηχανίας πετρελαίου, Royal Dutch Shell.

Τα ολλανδικά Ιδρύματα

Ολλανδικά: Stichting Ένα ολλανδικό ίδρυμα είναι μια νομική ιδιωτική οντότητα με αποκλειστική πρόθεση να ωφεληθεί μια συγκεκριμένη αιτία, είτε για προσωπικά κέρδη, κοινωνικές αιτίες ή φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η διαδικασία ενσωμάτωσης είναι αρκετά απλή και ιδανική για φιλανθρωπικά ιδρύματα, μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και σχεδιασμό ακινήτων. Το ολλανδικό Stichting μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ελαχιστοποίηση του φόρου. Ίδρυμα STAK Ολλανδικά: Stichting Administratiekantoor Το Ίδρυμα Stak χρησιμοποιείται συνήθως για τον διαχωρισμό της οικονομικής ιδιοκτησίας και του ελέγχου της εταιρείας πιστοποιώντας τις μετοχές. Τα πιστοποιητικά μπορούν να χορηγούνται σε κληρονόμο, ενώ το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της οντότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μοναδικές δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού. Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ολλανδικά: ideële organisatie Ο ολλανδικός νόμος διακρίνει δύο ιδρύματα με συγκεκριμένους σκοπούς, το ANBI και το SBBI. Το ANBI χρησιμοποιείται συνήθως για φιλανθρωπικά ιδρύματα γενικής χρήσης και μπορεί να είναι χορηγούνται από τις φορολογικές αρχές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα (αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα για την ANBI και τους δωρητές). Το SBBI είναι ένα ίδρυμα με σκοπό την ενοποίηση των μελών σε ένα συγκεκριμένο στόχο, όπως μια ορχήστρα. Οι ολλανδικές ενώσεις και συνεταιρισμοί Ολλανδικά: Μετρήστε en coöperatie Οι ενώσεις συνήθως δημιουργούνται ως μη κερδοσκοπικές οντότητες. Οι περισσότερες τοπικές αθλητικές ενώσεις χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο οντότητας, τα μέλη καταβάλλουν συνεισφορά για τη χρηματοδότηση των συλλογικών δαπανών των ενώσεων. Οι συνεταιρισμοί χαρακτηρίζονται ως ενώσεις που πληρώνουν απευθείας στα μέλη. Ένας συνεταιρισμός θα μπορούσε να είναι μια ομάδα μικρών καταστημάτων στην ίδια γειτονιά κάνοντας μια συλλογική προσπάθεια μάρκετινγκ.

Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες

Όλες οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δημιουργούνται μέσω ενός λατινικού συμβολαιογράφου (notaris). Ο συμβολαιογράφος προετοιμάζει μια πράξη και καταχωρεί την οντότητα στο Εμπορικό Επιμελητήριο (KvK). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ενσωματωμένες δομές συνήθως πληρώνουν πρόσθετους φόρους. Κοντινό πλάνο στα δημόσια χέρια του συμβολαιογράφου που σφραγίζουν το έγγραφο. Ένας συμβολαιογράφος μπορεί να βοηθήσει στην πραγματοποίηση πράξεων για την ενσωμάτωση εταιρειών. Προς το αλλάξτε τον τρέχοντα τύπο επιχείρησης συνιστούμε να αναζητήσετε την καθοδήγηση ενός επαγγελματία πράκτορα.

Ευθύνη των ενσωματωμένων επιχειρηματικών εντύπων

Όλες οι εταιρείες που έχουν ενσωματωθεί έχουν μια κοινή έννοια: όταν δημιουργείτε μια επιχείρηση ως νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η ιδιωτική σας περιουσία δεν μπορεί να κατασχεθεί για την κάλυψη οποιωνδήποτε χρεών της επιχείρησης. Σε περίπτωση αμέλειας, ωστόσο, μπορεί να θεωρηθεί προσωπικά υπεύθυνος. Πρέπει να είστε πλήρως ενήμεροι για τις ευθύνες που αναλαμβάνετε με την εγγραφή μιας οντότητας που έχει συσταθεί. Εάν δεν εκπληρώσετε τις φορολογικές και διοικητικές σας υποχρεώσεις, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο από τη φορολογική υπηρεσία (Belastingdienst).

Φορολόγηση των εταιριών που έχουν συσταθεί

Στις Κάτω Χώρες οι επιχειρήσεις που έχουν εγγεγραμμένη νομική οντότητα υπόκεινται σε διαφορετικούς φόρους σε σύγκριση με τη μη ενσωματωμένη δομή ή τα άτομα. Εταιρικός φόρος Μια ξεχωριστή απαίτηση για όλες τις επιχειρήσεις νομικής μορφής είναι η πληρωμή φόρος εταιρειών (venootschapsbelasting) που είναι ένας τύπος φόρου εισοδήματος που επιβάλλεται στα κέρδη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ενώσεις και τα ιδρύματα δεν ευθύνονται για εταιρικό φόρο. Ο συντελεστής φόρου εταιρειών είναι χαμηλότερος από τον φόρο εισοδήματος. Αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν ενσωματωμένες επιχειρήσεις όπως ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Η διοίκηση, ωστόσο, είναι αρκετά περίπλοκη και το ετήσιο κόστος μπορεί να είναι υψηλότερο. Συνήθως, απαιτείται σημαντικός κύκλος εργασιών για την αντιστάθμιση αυτών των εξόδων. Φόροι εταιρικού φόρου στις Κάτω Χώρες  Ο φόρος εταιρειών για φορολογητέες ποσότητες έως και 200 000 EUR είναι 16.5% και 25% για ποσά υψηλότερα από 200 000 EUR. Οι φόροι θα μειωθούν στο 15-21% στο 2021. Ολλανδικές εταιρικές-φορολογικές-μελλοντικές-2019-2020-2021 15% Φόρος επί των μερισμάτων Οι ιδιωτικές και ανώνυμες εταιρείες υπόκεινται σε φόρο μερισμάτων (ή μερίσματος σε ολλανδικά) με συντελεστή 15% επί των κερδών που καταβάλλονται στους μετόχους. Στη συνέχεια, οι μέτοχοι οφείλουν να καταβάλλουν φόρο 25% επί του εισπραχθέντος ποσού. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Οι επιχειρήσεις με νομικές μορφές υποχρεούνται να καταρτίζουν και να υποβάλλουν ετήσιους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς και εκθέσεις προς την Εφορία και το Εμπορικό Επιμελητήριο.

Επιχειρηματικές δομές χωρίς νομική προσωπικότητα (Rechtvorm zonder rechtspersoonlijkheid)

Οι μη εταιρικές επιχειρηματικές δομές δεν απαιτείται να έχουν νομική μορφή (π.χ. συμβολαιογραφική πράξη). Ωστόσο, τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία των ιδιοκτητών μπορούν να κατασχεθούν για την κάλυψη εκκρεμών χρεών της επιχείρησης. Τέτοιες επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργηθούν στο Εμπορικό Επιμελητήριο χωρίς τη συμμετοχή Λατινικού συμβολαιογράφου.

Φορολογία των επιχειρήσεων χωρίς νομική προσωπικότητα

Οι επιχειρήσεις χωρίς νομική μορφή πρέπει να πληρώνουν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και φόρο μισθοδοσίας (εάν έχουν εργαζόμενους). Υπάρχουν πολλά φορολογικά κίνητρα. Σε αντίθεση με τις ανώνυμες εταιρείες, οι επιχειρήσεις χωρίς νομική μορφή δεν οφείλουν φόρους εταιρειών.

Ευθύνη των ιδιοκτητών επιχειρήσεων χωρίς νομική προσωπικότητα

Το κύριο μειονέκτημα της ύπαρξης μιας επιχείρησης χωρίς νομική μορφή είναι η έλλειψη διάκρισης μεταξύ επιχειρηματικής και ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Εάν η εταιρεία έχει εκκρεμή χρέη, οι οφειλέτες μπορούν να διεκδικήσουν τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου τους. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης, ο ιδιοκτήτης πηγαίνει προσωπικά σε πτώχευση, εάν δεν διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των χρεών. Τα περιουσιακά στοιχεία του συζύγου του ιδιοκτήτη μπορούν επίσης να κατασχεθούν εάν η σύζυγός τους είναι κοινή. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα, οι σύζυγοι καλούνται να αλλάξουν τις γαμήλιες συμφωνίες τους. υποχρέωση παραίτησης

Επιχειρηματικές δομές χωρίς νομική μορφή

Στην Ολλανδία υπάρχουν τέσσερις τύποι επιχειρηματικών δομών χωρίς νομική προσωπικότητα:

Η ολλανδική μοναδική ιδιοκτησία

Ολλανδικά: Eenmanszaak Η μοναδική ιδιοκτησία των Κάτω Χωρών είναι η επιχειρηματική μορφή που επιλέγουν οι περισσότεροι ανεξάρτητοι εργαζόμενοι. Οι δηλώσεις φόρου για την εταιρεία ενός ατόμου είναι η ίδια κατάθεση με τα φυσικά πρόσωπα. Ο αριθμός φόρου της επιχείρησης είναι ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης του κατόχου. Εάν η εταιρεία έχει χρεώσεις, ο ιδιοκτήτης είναι προσωπικά υπεύθυνος, επομένως πολλοί επιχειρηματίες προτιμούν να ιδρύσουν μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης για τον μετριασμό του επιχειρηματικού κινδύνου.

Οι ολλανδικές συμπράξεις

Οι εταιρικές σχέσεις έχουν δύο μετόχους ή μια ομάδα επενδυτών εξίσου υπεύθυνοι και υπεύθυνοι για τις ενέργειες ή τις επιπτώσεις που πραγματοποιεί η επιχείρηση. Στις Κάτω Χώρες, υπάρχουν δύο κατηγορίες αυτών των συνεργασιών, ιδιωτικές και δημόσιες. Οι εταίροι μιας γενικής εταιρικής σχέσης μπορούν να θεωρηθούν από κοινού υπεύθυνοι για τις πλήρεις ευθύνες της εταιρικής σχέσης, ενώ σε μεγάλο βαθμό ενδέχεται να εφαρμοστεί σοβαρή ευθύνη υπό κανονικές συνθήκες σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρείας. Οι περιορισμένες συνεργασίες στις Κάτω Χώρες αποτελούνται από έναν γενικό εταίρο και έναν σιωπηλό. Η Γενική Συνεργασία Ολλανδικά: Vennootschap onder firma Οι ιδιωτικές εταιρικές σχέσεις είναι όταν δύο ή περισσότερα άτομα κατέχουν το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ως εκ τούτου είναι εξίσου υπεύθυνα για τις πράξεις, τα χρέη και τις δικαστικές διαδικασίες που συσσωρεύονται από την εταιρεία. Η Επαγγελματική Σύμπραξη Ολλανδικά: Maatschap Η επαγγελματική σύμπραξη περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους εταίρους, ο καθένας από τους οποίους είναι υπεύθυνος για τις δικές του αξιώσεις. Η επαγγελματική συνεργασία είναι κατάλληλη για οδοντιάτρους, δικηγόρους, λογιστές και άλλα ανεξάρτητα επαγγέλματα. Η Περιορισμένη Εταιρική Σχέση (CV) Ολλανδικά: Commanditaire vennootschap Το ολλανδικό βιογραφικό αποτελείται από 2 ή περισσότερους συνεργάτες. Ένας από τους συνεργάτες αναλαμβάνει το ρόλο του γενικού συνεργάτη που θα διαχειρίζεται την εταιρεία. Ο γενικός εταίρος δεν είναι περιορισμένος στην ευθύνη. Οι άλλοι συνεργάτες αναφέρονται ως «σιωπηλοί συνεργάτες». Ο σιωπηλός συνεργάτης περιορίζεται μόνο στην εισφορά κεφαλαίου του. Ο σιωπηλός συνεργάτης μπορεί να μην εμπλέκεται στη διαχείριση της εταιρείας. Σας ενδιαφέρει η ίδρυση επιχείρησης στις Κάτω Χώρες; Οι συνεργάτες μας μπορούν να σας καθοδηγήσουν σε όλη τη διαδικασία! επικοινωνήστε με ένα ειδικό κουμπί

Όπως αυτό το άρθρο;

Μοιραστείτε το
Μοιραστείτε στο Whatsapp
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο skype
Κοινοποίηση μέσω Skype
Μοιραστείτε με email
Κοινή χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Dutch BV;