Αλλάξτε τον τύπο της εταιρείας σας στην Ολλανδία

Οι αλλοδαποί που διαμένουν στις Κάτω Χώρες μπορούν είτε να εργαστούν για τοπικές επιχειρήσεις είτε να ιδρύσουν δικές τους επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι επιλέγουν όλο και περισσότερο τη δεύτερη επιλογή, στηριζόμενοι στην κρατική στήριξη για νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Μία από τις κερδοφόρες επιχειρήσεις που μπορούν να ιδρύσουν οι αλλοδαποί στην Ολλανδία είναι τα καταστήματα. Δεν υπάρχουν πολλές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται ή άδειες που πρέπει να λαμβάνονται. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα αποθήκευσης καταστημάτων με ποιοτικά προϊόντα που παραδίδονται από τοπικούς κατασκευαστές και παραγωγούς. Αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για καταναλωτικά αγαθά χαμηλού κόστους που πωλούνται γρήγορα.

Οι τοπικοί αντιπρόσωποί μας στη δημιουργία εταιρειών μπορούν να σας βοηθήσουν στη διαδικασία εγγραφής της εταιρείας με σκοπό να ανοίξετε ένα κατάστημα.

Εγγραφή καταστήματος στην Ολλανδία

Για να ανοίξετε ένα κατάστημα, πρώτα πρέπει να καταχωρήσετε την εταιρεία σας στο Εμπορικό Μητρώο. Η διαδικασία σύστασης εταιρειών στις Κάτω Χώρες απαιτεί:

  • επιλέγοντας ένα όνομα εταιρείας.
  • επιλογή μιας μορφής επιχείρησης.
  • εγγραφή της επιλεγμένης οντότητας.
  • εγγραφή στη φορολογική διοίκηση.
  • την κατοχή μιας εγγραφής κοινωνικής ασφάλισης.
  • για έναν λογαριασμό εταιρείας σε μια τοπική τράπεζα, ένας επιπλέον λογαριασμός εμπόρου είναι προαιρετικός.
  • την απόκτηση των αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία.

Όσον αφορά τις άδειες που απαιτούνται για το άνοιγμα ενός ολλανδικού καταστήματος, οι απαιτήσεις ποικίλλουν ανάλογα με τα προσφερόμενα προϊόντα.

υπολογιστή

Οι άδειες που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός ολλανδικού καταστήματος

Από τις απαραίτητες άδειες για να ανοίξει ένα κατάστημα στην Ολλανδία, ίσως το πιο σημαντικό θεωρείται άδεια αγοράς. Επιτρέπει τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε εταιρείες να πωλούν προϊόντα στην ολλανδική αγορά. Η άδεια αυτή παρέχεται από τον δήμο της περιοχής όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Εκτός από την προαναφερθείσα άδεια αγοράς, το άνοιγμα ολλανδικού καταστήματος συνεπάγεται ορισμένα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Τα πωληθέντα προϊόντα πρέπει να είναι ασφαλισμένα και πρέπει να υπογραφούν διαφορετικές συμβάσεις με τους προμηθευτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά την πώληση των εισαγόμενων προϊόντων, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων θα πρέπει να λάβουν άδειες εισαγωγής.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός ολλανδικού καταστήματος, μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Οι τοπικοί μας σύμβουλοι στην εγγραφή της εταιρείας θα σας βοηθήσουν στη διαδικασία για την ενσωμάτωση των επιχειρήσεων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον οδηγό μας για το άνοιγμα μιας επιχείρησης εστιατορίων, καφέ ή ξενοδοχείων στην Ολλανδία.

επικοινωνήστε με ένα ειδικό κουμπί