Μπορούν οι φορολογικές αρχές να εντοπίσουν τους ιδιοκτήτες κρυπτοαξιολόγησης;

Μπορούν οι φορολογικές αρχές να εντοπίσουν τους ιδιοκτήτες κρυπτοαξιολόγησης;

Τα κεφαλαιουχικά κέρδη από συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin γίνονται όλο και περισσότερο φορολογητέα σε χώρες παγκοσμίως. Επομένως, οι φορολογούμενοι έχουν την υποχρέωση να συμπεριλαμβάνουν συναλλαγές κρυπτονομισμάτων στις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις τους. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές κυρώσεις. Αυτό εγείρει το ερώτημα εάν οι φορολογικές αρχές μπορούν να αναγνωρίσουν επαρκώς τους κατόχους κρυπτονομισμάτων προκειμένου να συλλέξουν […]