Οδηγίες για Αμερικανούς Επιχειρηματίες: Πώς να ξεκινήσετε μια Ολλανδική Εταιρεία

Οδηγίες για Αμερικανούς Επιχειρηματίες: Πώς να ξεκινήσετε μια Ολλανδική Εταιρεία

Η ολλανδική οικονομία είναι ευημερούσα, προηγμένη και ανοιχτή για διεθνείς επενδύσεις. Η Ολλανδία είναι επίσης ένας από τους παλαιότερους και πιο αξιόπιστους επιχειρηματικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ιστορικές ρίζες αυτής της σχέσης μπορούν να εντοπιστούν στον Επαναστατικό Πόλεμο. Το φορολογικό σύστημα στις Κάτω Χώρες προσφέρει κίνητρα για την ενθάρρυνση επιχειρηματικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων. Το ευνοϊκό […]