Αυστηρότερες φορολογικές απαιτήσεις για πολυεθνικές στις Κάτω Χώρες

Οι Κάτω Χώρες μειώνουν τον συντελεστή φόρου εταιρειών

Η φοροδιαφυγή είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο καθιστά απαραίτητο για τις κυβερνήσεις να παρακολουθούν ενεργά αυτό το πρόβλημα και να το αντιμετωπίζουν αναλόγως. Στις Κάτω Χώρες αυτό ήταν επίσης ένα καυτό θέμα τα τελευταία χρόνια, το οποίο υποκίνησε ορισμένες κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτές οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις δεν […]