Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Φόρος μερισμάτων στις Κάτω Χώρες

Ο φόρος μερισμάτων Κάτω Χώρες είναι ένα είδος φόρου εισοδήματος για την πληρωμή μερισμάτων στους μετόχους εταιρειών. Ο ολλανδικός φορολογικός νόμος προβλέπει πρόβλεψη σταθερού επιτοκίου επί των μερισμάτων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, μπορεί να ισχύουν φοροαπαλλαγές. Οι τοπικοί πράκτορές μας μπορούν να σας δώσουν ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με οποιαδήποτε ολλανδική οντότητα.

Το ανώτατο όριο για το φόρο μερίσματος των Κάτω Χωρών είναι 25%. Ωστόσο, οι εταιρείες δεν οφείλουν φόρους μερισμάτων εάν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις απαλλαγής από τη συμμετοχή. Η απαλλαγή αυτή αφορά τα κεφαλαιουχικά κέρδη και τα μερίσματα από μετοχές που δεν υπερβαίνουν το 5%. Οι θυγατρικές μπορούν να είναι επιλέξιμες για εξαιρέσεις συμμετοχής εάν είναι ενεργοί και περάσουν τον φορολογικό έλεγχο (για να φορολογηθούν σύμφωνα με τις αρχές των Κάτω Χωρών). Επιπλέον, λιγότερο από το 50% των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μπορεί να είναι παθητικό. Εάν μια θυγατρική πληροί αυτούς τους όρους, τα έσοδα από μερίσματα απαλλάσσονται από φόρους.

Οι ολλανδικές εταιρείες που δεν απολαύουν της απαλλαγής από την υποχρέωση συμμετοχής υπόκεινται σε φόρους με τη συνήθη εταιρική ισοτιμία όσον αφορά τα κέρδη από μετοχές. Εάν οι ολλανδικές θυγατρικές εταιρείες υπόκεινται σε φόρο εταιρειών αλλά δεν πληρούν όλα τα κριτήρια για να επωφεληθούν πλήρως από την απαλλαγή, ενδέχεται να λάβουν ειδική πίστωση.

Οι δικηγόροι μας στις Κάτω Χώρες μπορούν να σας παράσχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν το εισόδημα από μερίσματα.

Ολλανδικοί φόροι εταιρειών

Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στη χώρα είναι κάτοικοι και πρέπει να πληρώνουν φόρους για οποιοδήποτε εισόδημα που παράγεται παγκοσμίως. Οι μη μόνιμοι κάτοικοι που ασκούν δραστηριότητες στις Κάτω Χώρες οφείλουν φόρους μόνο όσον αφορά το εισόδημα που παράγεται τοπικά.

Ολλανδία φόρο επί του εταιρικού εισοδήματος εισπράττεται για όλα τα κέρδη από επιχειρηματικές δραστηριότητες στις Κάτω Χώρες, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ξένες πηγές, κεφαλαιουχικών κερδών και παθητικού εισοδήματος.

Η ολλανδική φορολογική αρχή ή το "Belastingdienst" στα ολλανδικά, είναι ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τα εσωτερικά έσοδα και τη φορολογία. Εάν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ολλανδικό φορολογικό σύστημα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους τοπικούς δικηγόρους μας. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε σχέση με τη φορολογική συμμόρφωση. Μπορείτε επίσης να δείτε το άρθρο μας καταβάλλοντας φόρους στις Κάτω Χώρες.

επικοινωνήστε με ένα ειδικό κουμπί

Όπως αυτό το άρθρο;

Μοιραστείτε το
Μοιραστείτε στο Whatsapp
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο skype
Κοινοποίηση μέσω Skype
Μοιραστείτε με email
Κοινή χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Dutch BV;