Οι Κάτω Χώρες έχουν ένα μεγάλο δίκτυο συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας παρέχοντας φορολογικά πλεονεκτήματα σε διεθνείς επενδυτές που εγκαθιστούν εταιρείες εκεί. Μεταξύ αυτών των συμφωνιών είναι η συνθήκη με τις ΗΠΑ. Η πρώτη σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ Ολλανδίας και ΗΠΑ υπογράφηκε στο 1992. Η πρώτη τροποποίησή της χρονολογείται από το 1993.

Οι τοπικοί σύμβουλοί μας που ειδικεύονται στην ίδρυση εταιρειών μπορούν να σας παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ολλανδικό φορολογικό σύστημα.

Πεδίο εφαρμογής της συνθήκης περί διπλής φορολογίας μεταξύ των Κάτω Χωρών και των ΗΠΑ

Η σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ της Ολλανδίας και των ΗΠΑ καλύπτει:

  • φόρους εισοδήματος, μισθών, εταιρικών κερδών και μερισμάτων στην Ολλανδία ·
  • των εισοδημάτων και των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε σχέση με τις ασφαλίσεις που επιβάλλονται στους ολλανδούς ασφαλιστικούς πράκτορες εγκατεστημένους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα ολλανδικά ιδρύματα που εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις που περιλαμβάνονται επίσης στη συνθήκη για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Αυτά αφορούν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των ΗΠΑ. Επιπλέον, η σύμβαση καλύπτει παρόμοιους φόρους που εφαρμόζονται τόσο στην Ολλανδία όσο και στις ΗΠΑ.

Οι διατάξεις της συνθήκης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ισχύουν βάσει της φορολογικής κατοικίας.

Φορολόγηση των φυσικών προσώπων σύμφωνα με τη συνθήκη για την αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ των Κάτω Χωρών και των ΗΠΑ

Στις Κάτω Χώρες, οι κάτοικοι πληρώνουν φόρο εισοδήματος και οι τοπικές εταιρείες υπόκεινται σε φόρο εταιρειών. Για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται από τις Κάτω Χώρες περιλαμβάνουν διατάξεις που καλύπτουν τους φόρους εταιρειών και εισοδήματος.

Οι διεθνείς επιχειρηματίες που εγκαθιστούν εταιρείες στην Ολλανδία έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη φορολογική τους κατοικία, δηλαδή να επιλέξουν τη χώρα που θα τους καταστήσει υπεύθυνη για την καταβολή φόρου. Οι αλλοδαποί φορολογούμενοι μπορούν να επιλέξουν να πληρώνουν φόρους σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ Ολλανδίας και ΗΠΑ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ή να επωφεληθούν από το μονομερές Δίκαιο Αποφυγής Διπλής Φορολογίας της 2001. Η συνθήκη για την αποφυγή διπλής φορολογίας με τις ΗΠΑ ορίζει ότι οι κάτοικοι των ΗΠΑ που εισπράττουν εισόδημα στην Ολλανδία θα λαμβάνουν πίστωση όσον αφορά τη φορολόγηση των τόκων, των δικαιωμάτων και των μερισμάτων.

Φορολογία επιχειρήσεων σύμφωνα με τη συνθήκη για την αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ των Κάτω Χωρών και των ΗΠΑ

Όσον αφορά το φορολογικό καθεστώς για τις αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ολλανδία και αντιστρόφως, η συνθήκη για την αποφυγή διπλής φορολόγησης προβλέπει καθεστώς μόνιμης εγκατάστασης που καλύπτει:

  • κλαδια δεντρου;
  • εργαστήρια ·
  • εργοστάσια ·
  • ορυχεία / χώρους εκμετάλλευσης
  • άλλα γραφεία και τόπους διοίκησης ·

Η συμφωνία για αποφυγή διπλής φορολόγησης ισχύει για εγκαταστάσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί για το 12 ή για περισσότερους μήνες.

Οι διπλοί φόροι αποφεύγονται μέσω της μείωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των ολλανδικών εταιρειών στις ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, η Ολλανδία χορηγεί φορολογικές εκπτώσεις στις αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα στις δύο χώρες.

Οι Ολλανδοί μας σύμβουλοι σχετικά με τη σύσταση εταιρείας μπορούν να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους αποφυγής διπλού φόρου δυνάμει της συνθήκης Ολλανδία - ΗΠΑ.

Τροποποιήσεις σχετικά με τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Ολλανδίας και των ΗΠΑ

Η συμφωνία για την αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ των δύο χωρών τροποποιήθηκε στο 2004 για να συμπεριλάβει νέες διατάξεις για συντάξεις, μερίσματα, διατροφή και υποκαταστήματα. Σύμφωνα με αυτούς, οι φόροι επί των μερισμάτων που μεταβιβάστηκαν σε κάτοικο της Ολλανδίας από εταιρεία στις ΗΠΑ μπορούν να εισπραχθούν στις Κάτω Χώρες. Τα ποσοστά φορολόγησης των μερισμάτων έχουν ως εξής:

  • το 5% του ποσού του μερίσματος (ακαθάριστο) εάν ο δικαιούχος κατέχει τουλάχιστον το 10 τοις εκατό των ψήφων στην εταιρεία που μεταβιβάζει τα μερίσματα ·
  • δεκαπέντε τοις εκατό σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Τα υποκαταστήματα των Κάτω Χωρών και των ΗΠΑ φορολογούνται από τη χώρα καταχώρισης της μόνιμης εγκατάστασής τους. Όσον αφορά τις προσόδους, τη διατροφή και τις συντάξεις, τα άτομα με τέτοιο εισόδημα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος μόνο στη χώρα κατοικίας τους.

Εάν χρειάζεστε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις της συνθήκης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με τις ΗΠΑ, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους ολλανδούς πράκτορές μας που ειδικεύονται στη δημιουργία εταιρειών.

Οδηγίες για Αμερικανούς Επιχειρηματίες: Πώς να ξεκινήσετε μια Ολλανδική Εταιρεία

επικοινωνήστε με ένα ειδικό κουμπί