Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών αγκαλιάζει την καινοτομία

Η εθνική κυβέρνηση παρέχει στήριξη σε εταιρείες που αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα με επιχορηγήσεις, πιστώσεις καινοτομίας και φορολογικά οφέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει επίσης διάφορες επιχορηγήσεις για την καινοτομία.

Οι καινοτομίες δημιουργούν ευκαιρίες

Οι εφευρετικές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στην αναζήτηση λύσεων σχετικά με βασικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η γήρανση του πληθυσμού, οι θανατηφόρες ασθένειες και η επισιτιστική ασφάλεια. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων μπορεί να τους δώσει πρόσβαση σε αγορές που δεν έχουν προηγουμένως διερευνήσει. Οι καινοτομίες ενισχύουν την οικονομία και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Συνεπώς, η κυβέρνηση περιλαμβάνει καινοτόμες πρωτοβουλίες. Η οικονομική της στήριξη επιτρέπει στις εταιρείες να τοποθετούν γρήγορα τις καινοτόμες υπηρεσίες και τα προϊόντα τους στην αγορά.

Επενδύσεις σε ηγετικούς τομείς

Οι καινοτόμοι κορυφαίοι κλάδοι στις Κάτω Χώρες χαρακτηρίζονται από τους καλύτερους στον κόσμο. Η ολλανδική κυβέρνηση είναι πρόθυμη να εδραιώσει την κορυφαία θέση της στη διεθνή αγορά. Υπάρχουν κορυφαίοι τομείς της 9 στις Κάτω Χώρες, και συγκεκριμένα:

  1. Οι δημιουργικές βιομηχανίες
  2. Ο τομέας της εφοδιαστικής
  3. Η βιομηχανία ενέργειας
  4. Η βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας
  5. Η χημική βιομηχανία
  6. Οι βιοεπιστήμες και ο τομέας της υγείας
  7. Ο τομέας των υδάτων
  8. Το υλικό πολλαπλασιασμού και η βιομηχανία φυτοκομίας
  9. Ο τομέας της γεωργίας και των τροφίμων

Συμμαχία των κορυφαίων τομέων καινοτομίας και γνώσης (TKI)

Ο ιδιωτικός τομέας, η κυβέρνηση, διάφορα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια συνεργάζονται μέσω της συμμαχίας των κορυφαίων τομέων για να καταστήσουν αυτούς τους τομείς ακόμη πιο ανταγωνιστικούς. Αναζητούν μέσα για τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών ή προϊόντων στην αγορά.

Ενθάρρυνση της καινοτομίας στους κορυφαίους τομείς

Η κυβέρνηση προωθεί την καινοτομία μέσω των ακόλουθων πρωτοβουλιών:

Εθνικές Εικόνες

Οι εθνικές εικονες είναι ένας διετής διαγωνισμός όπου η κυβέρνηση ανακοινώνει διάφορα προϊόντα ή έργα που έχουν κερδίσει. Οι επιλεγμένες καταχωρήσεις αφορούν τα βασικά κοινωνικά ζητήματα και αποδεικνύουν ότι οι ολλανδικές καινοτομίες είναι από τις καλύτερες στον κόσμο.

Innovation Expo

Αυτή η Expo διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια και σκοπός της είναι να ενισχύσει την καινοτομία. Η εκδήλωση την άνοιξη του 2016 υπογράμμισε την Προεδρία της ΕΕ των Κάτω Χωρών. Το Expo είναι επίσης ένα δίκτυο καινοτομίας που περιλαμβάνει εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα 3000, ιδρύματα γνώσης και δημόσιους φορείς. Συνεργάζονται με στόχο την πραγματοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών και καινοτομιών.

Volg Innovatie

Το "Volg Innovatie" είναι μια βάση δεδομένων που διατηρεί ο Οργανισμός Επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές συνεισφορές του Υπουργείου Οικονομίας σε διάφορα έργα.

Εθνική Επιστημονική Ατζέντα

Η Εθνική Επιστημονική Ατζέντα του Υπουργείου Οικονομίας και Κλιματικής Πολιτικής (MECP) καθορίζει σημαντικά θέματα έρευνας για τα επόμενα χρόνια. Εξετάζει τα ακόλουθα ερωτήματα: Ποια πεδία εμφανίζονται ελπιδοφόρα για τον επιστημονικό τομέα στις Κάτω Χώρες; Τι μπορεί να κάνει η επιστήμη για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων; Με ποιους τρόπους μπορεί η επιστήμη να ανοίξει οικονομικές ευκαιρίες για την εισαγωγή καινοτομιών;

Attache Network for Innovation

Τα προξενεία και οι πρεσβείες των Κάτω Χωρών αποδίδουν καινοτομίες. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τις ολλανδικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, για παράδειγμα, παρέχοντάς τους επαφές με πιθανούς εταίρους σε σχέση με άλλες εταιρείες ή ερευνητικά ιδρύματα.

Έξυπνη Βιομηχανία

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τις βιομηχανίες στις Κάτω Χώρες ενθαρρύνοντας την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας και της πληροφορικής, όπως η νανοτεχνολογία, τα ρομπότ και η εκτύπωση 3D.

Μελλοντικό Ταμείο για την Καινοτομία

Το μελλοντικό Ταμείο της κυβέρνησης παρέχει πρόσθετη οικονομική στήριξη σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την επίτευξη βασικών ερευνητικών στόχων. Ξεκινώντας από το 2018 θα παρέχει 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και το αρχικό κεφάλαιο της είναι 200 εκατομμύρια ευρώ. Όλες οι δραστηριότητες του Ταμείου εκκρεμούν την αναθεώρηση στο 2020.

Φορολογική πίστωση για ανάπτυξη και έρευνα

Η πίστωση φόρου για την ανάπτυξη και την έρευνα που εγκρίθηκε από το MECP αποσκοπεί να δώσει κίνητρο στους επιχειρηματίες να επενδύσουν στην έρευνα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Όπως αυτό το άρθρο;

Μοιραστείτε το
Μοιραστείτε στο Whatsapp
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο skype
Κοινοποίηση μέσω Skype
Μοιραστείτε με email
Κοινή χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Dutch BV;