Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Η ολλανδική κυβέρνηση καταπολεμά τη φοροδιαφυγή και την αποφυγή

Η ολλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να υποστηρίξει μια νέα φορολογική πολιτική που πρότεινε ο Menno Snel, υφυπουργός Οικονομικών, και να αναλάβει δράση όσον αφορά την πρώτη προτεραιότητα της ημερήσιας διάταξης: να σταματήσει η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.

Για τα επόμενα χρόνια, η πολιτική περιλαμβάνει τις προτεραιότητες 5:

  1. να σταματήσουν τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ·
  2. να μειωθούν οι φόροι επί της εργασίας ·
  3. να προωθηθεί ένα ανταγωνιστικό φορολογικό κλίμα για πραγματικές δραστηριότητες στην οικονομία ·
  4. να καταστήσει το σύστημα φορολογίας πιο πράσινο,
  5. και πιο λειτουργικό.

Σύμφωνα με τη Snel, αυτές οι πέντε προτεραιότητες αποτελούν ένα μεγάλο βήμα προς ένα βελτιωμένο φορολογικό σύστημα. Προσθέτει ότι το νέο σύστημα είναι ακόμη ατελές. Αυτό και η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να καταβάλουν συνεχείς προσπάθειες για την επιδίωξη ενός πιο κατανοητού, εφαρμόσιμου, δικαιότερου και απλούστερου φορολογικού συστήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η αμερόληπτη φορολόγηση τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ιδιώτες.

Παύση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής

Η πολιτική του κρατικού γραμματέα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής περιλαμβάνει δύο πυλώνες: την προώθηση της ακεραιότητας και της διαφάνειας και την προστασία της φορολογικής βάσης.

Εισαγωγή συστήματος παρακράτησης φόρου στην πηγή

Στο 2021 η Ολλανδία σχεδιάζει να υιοθετήσει ένα σύστημα παρακράτησης φόρου όσον αφορά τις αμοιβές των δικαιωμάτων και των τόκων σε περιοχές με χαμηλό φόρο και περιπτώσεις καταχρηστικών φορολογικών ρυθμίσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η Ολλανδία δεν θα είναι πλέον κανάλι προς τις χώρες χαμηλού φόρου. Ο κ. Snel καθιστά σαφές ότι σκοπεύει να σταματήσει τη φοροδιαφυγή και την αποφυγή και να τερματίσει την εικόνα της Ολλανδίας ως κράτους αυτού διευκολύνει τη φοροαποφυγή από πολυεθνικές εταιρείες. Το καλό επενδυτικό κλίμα απειλείται από αυτή την εντύπωση.

Συνθήκες

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να παράσχει στην Ολλανδία και στους εταίρους της αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση προσθέτει περισσότερες διατάξεις από πολλές άλλες χώρες για να σταματήσουν την κατάχρηση των συνθηκών φορολόγησης δυνάμει της Πολυμερούς Σύμβασης για την εφαρμογή μέτρων που σχετίζονται με τη φορολογική συνθήκη για την πρόληψη της διάβρωσης της βάσης και της μετατόπισης των κερδών. Η δράση αυτή αποσκοπεί στην αποτροπή της κακής χρήσης του εκτενούς ολλανδικού συστήματος φορολογικών συνθηκών.

Βασιζόμενη στις ευρωπαϊκές οδηγίες φοροαποφυγής

Η Ολλανδία θα υιοθετήσει αυστηρότερα μέτρα κατά την εφαρμογή των δύο κοινοτικών οδηγιών που εμποδίζουν τη φοροαποφυγή (ATAD1 και ATAD2) από ό, τι προβλέπεται στις οδηγίες αυτές, π.χ. καμία απαλλαγή κατά κατηγορία σχετικά με τον κανόνα της αποχώρησης των αποδοχών. Επιπλέον, δεν θα εφαρμοστούν ρήτρες αναστολής όσον αφορά τα υφιστάμενα δάνεια και το ανώτατο κατώτατο όριο θα μειωθεί από τα 3M σε 1M Ευρώ.

Η Ολλανδία θα εισαγάγει έναν κανόνα για ελάχιστο κεφάλαιο για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις τράπεζες για την προώθηση πιο ισοδύναμης μεταχείρισης των ιδίων κεφαλαίων και του χρέους για όλους τους τομείς. Η δράση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε μια υγιέστερη οικονομία και μεγαλύτερη σταθερότητα της εταιρείας.

Μη δίκαιη και δημόσια ανακοίνωση των προστίμων

Η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Η γενική πολιτική που στοχεύει σε αυτή την πτυχή κληρονομείται από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η Ολλανδία θα αποσαφηνίσει το δικαίωμα μη γνωστοποίησης για τους συμβολαιογράφους και τους δικηγόρους. Τα πρόστιμα που αφορούν την αμέλεια θα ανακοινωθούν δημόσια, ώστε οι εν λόγω πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να καταστούν περισσότερο υπεύθυνοι για την παροχή συμβουλών σχετικά με τον προγραμματισμό των φόρων.

Ακεραιότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς

Η ολλανδική κυβέρνηση ετοιμάζει νομοθεσία για τη δημιουργία μητρώου για τελικούς ιδιοκτήτες. Η νομοθεσία που ρυθμίζει τα γραφεία εμπιστοσύνης θα γίνει πιο αυστηρή.

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αλλαγή του πολιτισμού

Η ολλανδική κυβέρνηση εγκρίνει τις προτάσεις της ΕΚ για αύξηση της διαφάνειας. Η Επιτροπή πρότεινε μια οδηγία υποχρεωτικής γνωστοποίησης, η οποία απαιτεί από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές (δικηγόρους, φορολογικούς συμβούλους, γραφεία εμπιστοσύνης, συμβολαιογράφοι κ.λπ.) να ενημερώνουν τις αρχές για ενδεχομένως καταχρηστικά διασυνοριακά συστήματα φορολογικού σχεδιασμού. Η προτεινόμενη νομοθεσία σχετικά με τις εκθέσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων για φορολογικές δικαιοδοσίες θα δείξει την έκταση της μη συμμόρφωσης με τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Όπως αυτό το άρθρο;

Μοιραστείτε το
Μοιραστείτε στο Whatsapp
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο skype
Κοινοποίηση μέσω Skype
Μοιραστείτε με email
Κοινή χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Dutch BV;