Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Οι Κάτω Χώρες τοποθετούνται ως ελκυστικός προορισμός για ξένες επιχειρήσεις

Οι επιχειρηματίες είναι ανεκτίμητοι. Είναι ο κινητήρας της ολλανδικής οικονομίας. Οφείλουμε τις δουλειές μας, την ευημερία και τις ευκαιρίες ανάπτυξης σε μεγάλο βαθμό σε δημιουργικούς αυτοαπασχολούμενους, καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις, υπερήφανες οικογενειακές επιχειρήσεις, παγκόσμιες εταιρείες και μια μεγάλη, ποικίλη και ισχυρή μικρομεσαία εταιρεία.

Χώρος για επιχειρηματίες

Εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία και οι κανονισμοί έτσι ώστε οι εταιρείες να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. Οι κανονιστικές πιέσεις και οι διοικητικές επιβαρύνσεις είναι περιορισμένες, για παράδειγμα επεκτείνοντας την τρέχουσα δοκιμή επιχειρηματικών επιπτώσεων με μια δοκιμή ΜΜΕ.

Οι διάφορες επιθεωρήσεις θα συνεργαστούν καλύτερα ώστε η καλύτερη επιβολή να σχετίζεται με λιγότερα διοικητικά και εποπτικά βάρη. Θα δημιουργηθούν κατάλληλοι κανόνες και περισσότερος χώρος για εταιρείες με κοινωνικούς ή κοινωνικούς στόχους, διατηρώντας ταυτόχρονα ίσους όρους ανταγωνισμού. Θα αυξηθούν οι δυνατότητες για περιφερειακά και τομεακά πιλοτικά έργα, νομικός πειραματικός χώρος, τοποθεσίες δοκιμών (για παράδειγμα για drone) και ζώνες χωρίς κανόνες. Ισχύουν ελάχιστες απαιτήσεις και κατάλληλη εποπτεία.

Προκειμένου να επωφεληθούν από τις περιφερειακές ευκαιρίες, η εθνική κυβέρνηση σφραγίζει «συμφωνίες» με αποκεντρωμένες αρχές, στις οποίες τα μέρη αναλαμβάνουν να συνεργαστούν για νέες λύσεις.

Ενίσχυση της καινοτομίας

Στην επαγγελματική εκπαίδευση, οι επαγγελματίες, η τεχνολογία και η τέχνη έχουν προτεραιότητα, επανεκτίμηση και νέα ώθηση. Το τεχνολογικό σύμφωνο και η πλατφόρμα τεχνολογίας Beta θα συνεχιστούν.
Το υπουργικό συμβούλιο επενδύει 200 ​​εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε βασικές έρευνες. Επιπλέον, 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα διατίθενται για εφαρμοσμένη έρευνα. Αυτό περιλαμβάνει μια επιπλέον επένδυση σε μεγάλα τεχνολογικά ινστιτούτα που αποδεικνύουν αποδεδειγμένα τις ανάγκες της αγοράς και τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε πανεπιστήμια και κολέγια με έμφαση στην beta και την τεχνολογία.

Πιστωτικός και τραπεζικός τομέας

Το υπουργικό συμβούλιο συνεχίζει την ίδρυση ενός ολλανδικού ιδρύματος χρηματοδότησης και ανάπτυξης, InvestNL, σύμφωνα με τη ρύθμιση που έχει ήδη ξεκινήσει με τρεις βασικούς στόχους (βλ. Κοινοβουλευτικό έγγραφο 28165-nr266) και διαθέτει 2.5 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα ως ίδια κεφάλαια.
Οι χρηματοοικονομικές τεχνολογικές καινοτομίες (Fintech) συμβάλλουν στην καινοτομία και στον ανταγωνισμό στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η είσοδος αυτών των καινοτόμων εταιρειών απλοποιείται με την εισαγωγή ελαφρύτερων τραπεζικών και άλλων αδειών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα επαρκή προστασία των πελατών.
Οι καλά κεφαλαιοποιημένες τράπεζες είναι ζωτικής σημασίας για το δανεισμό. Μόλις τεθούν σε ισχύ οι αυστηρότερες απαιτήσεις της Βασιλείας IV, η απαίτηση για το δείκτη μόχλευσης ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για επιχειρηματίες

Μια ανοιχτή οικονομία είναι δύσκολο να συσχετιστεί με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολύ συχνά οι Ολλανδοί επιχειρηματίες σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει επίσης για ξένες εταιρείες που είναι (εν μέρει) κρατικές ή που τυγχάνουν κρατικής ενίσχυσης. Οι Κάτω Χώρες θέλουν να συνάψουν συμφωνίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με τρίτες χώρες για καλύτερη ισορροπία.

Για να αποφευχθεί ο ακατάλληλος και ανεπιθύμητος ανταγωνισμός μεταξύ κυβερνήσεων και ιδιωτικών μερών, η διάταξη περί γενικού συμφέροντος στον νόμο περί αγοράς και κυβέρνησης είναι αυστηρότερη. Για δραστηριότητες που αναπτύσσονται από κυβερνήσεις και που διαφορετικά δεν προσφέρονται ή δεν προσφέρονται ανεπαρκώς από τα μέρη της αγοράς, όπως αθλητισμός, πολιτισμός, υπηρεσίες ευημερίας και επανένταξης, εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα παροχής αυτών από τις κυβερνήσεις.
Πρόσθετη νομοθεσία για το franchise θα εισαχθεί για την ενίσχυση της θέσης των franchisees στην προ-ανταγωνιστική φάση.

Ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κλίμα

Θέλουμε οι Κάτω Χώρες να είναι μια χώρα όπου είναι ελκυστικό για την εγκατάσταση εταιρειών και από την οποία οι ολλανδικές εταιρείες μπορούν να διαπραγματεύονται σε όλο τον κόσμο. Οι Κάτω Χώρες επωφελούνται από αυτό επειδή αυτές οι εταιρείες προσθέτουν απασχόληση, καινοτομία και δύναμη στην οικονομία μας. Πολλοί άνθρωποι εργάζονται σε εταιρείες που λειτουργούν διεθνώς και σε εταιρείες που τις προμηθεύουν. Οι Κάτω Χώρες είναι μια ελκυστική χώρα διαμονής για πολλές διεθνώς λειτουργούσες εταιρείες. Απαιτούνται μέτρα για να το διατηρήσουμε έτσι σε έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

Όπως αυτό το άρθρο;

Μοιραστείτε το
Μοιραστείτε στο Whatsapp
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο skype
Κοινοποίηση μέσω Skype
Μοιραστείτε με email
Κοινή χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Dutch BV;