Όροι Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτυακές Λύσεις

Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιανουαρίου 2020

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο https://intercompanysolutions.com που λειτουργεί από βιβλία Πελατών για λογαριασμό της ICS Accounting & Advisory BV

Οι ενδοεπιχειρησιακές λύσεις κάνουν χρήση του HTTPS ή του SSL για την προστασία των δεδομένων χρήστη που υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου. Παρόλα αυτά, δεν ευθυνόμαστε για τυχόν απώλεια πληροφοριών σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Εισαγωγή

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου. με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πλήρως. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συγκατατίθεστε στο ICS Marketing BV τη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους της ICS Marketing BV άρνηση, πολιτική απορρήτου μας και πολιτική cookies.

Άδεια για χρήση ιστοσελίδα

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η ICS Marketing BV και / ή οι δικαιοπάροχοί της είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο και το υλικό στον ιστότοπο. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας χρήσης, διατηρούνται όλα αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να προβάλετε, να κάνετε λήψη μόνο για σκοπούς προσωρινής αποθήκευσης και να εκτυπώσετε σελίδες από τον ιστότοπο για δική σας προσωπική χρήση, με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται κατωτέρω και αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει:

 • Αναδημοσίευση υλικού από αυτήν την ιστοσελίδα.
 • πώληση, ενοικίαση ή υλικό υπο-άδεια από την ιστοσελίδα?
 • δείχνουν οποιοδήποτε υλικό από την ιστοσελίδα στο δημόσιο?
 • αναπαραγάγετε, αντιγράψετε ή άλλης μορφής εκμετάλλευση υλικό σε αυτή την ιστοσελίδα για εμπορικούς σκοπούς?
 • επεξεργαστείτε ή να τροποποιεί οποιοδήποτε υλικό στο δικτυακό τόπο? ή
 • να αναδιανείμετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο χωρίς αναφορά στην πηγή

Όπου το περιεχόμενο είναι ειδικά διαθέσιμο για αναδιανομή, μπορεί να αναδιανεμηθεί μόνο με πλήρη αναφορές στις Διεταιρικές Λύσεις

Αποδεκτή χρήση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου. ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, παράνομος, δόλος ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιοδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για αντιγραφή, αποθήκευση, υποδοχής, τη μετάδοση, την αποστολή, τη χρήση, να δημοσιεύουν ή να διανείμει οποιοδήποτε υλικό το οποίο αποτελείται από (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε spyware, ιούς υπολογιστών, Trojan horses, worms, έμπορο ξυλείας πληκτρολόγησης, rootkit ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Δεν πρέπει να διεξάγετε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της απόξεσης, της εξόρυξης δεδομένων, της εξαγωγής δεδομένων και της συλλογής δεδομένων) σε ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Intercompany Solutions.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για τη μετάδοση ή την αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών επικοινωνιών.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για σκοπούς σχετικούς με το μάρκετινγκ χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση της Intercompany Solutions.

Περιορισμένη πρόσβαση

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές αυτού του ιστότοπου είναι περιορισμένη. Η ICS Marketing BV διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε περιοχές αυτού του ιστότοπου, ή και ολόκληρου αυτού του ιστότοπου, στη διακριτική ευχέρεια της Intercompany Solutions.

Εάν το ICS Marketing BV σας παρέχει ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να σας επιτρέψει να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης αυτού του ιστότοπου ή άλλου περιεχομένου ή υπηρεσιών, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης διατηρούνται εμπιστευτικά.

Η ICS Marketing BV μπορεί να απενεργοποιήσει το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Intercompany Solutions χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση.

Περιεχομένου του Χρήστη

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, «το περιεχόμενο χρήστη σας" νοείται το υλικό (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά το κείμενο, εικόνες, ηχητικό υλικό, υλικό βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό) που υποβάλλετε σε αυτή την ιστοσελίδα, για οποιονδήποτε σκοπό.

Παρέχετε στην ICS Marketing BV μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, άδεια χωρίς δικαιώματα για τη χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή του περιεχομένου του χρήστη σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο. Παρέχετε επίσης στην ICS Marketing BV το δικαίωμα να απαλλάσσει τα δικαιώματα αυτά και το δικαίωμα άσκησης αγωγής για παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων.

Το περιεχόμενο των χρηστών σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή παράνομο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων και δεν πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει ένδικα μέσα είτε εναντίον σας είτε της ICS Marketing BV ή τρίτου (σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο) .

Δεν πρέπει να υποβάλλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη στον ιστότοπο που είναι ή έχει ποτέ αποτελέσει αντικείμενο απειλούμενων ή πραγματικών νομικών διαδικασιών ή άλλων παρόμοιων καταγγελιών.

Η ICS Marketing BV διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό υποβλήθηκε σε αυτόν τον ιστότοπο ή να αποθηκευτεί στους διακομιστές της Intercompany Solutions ή να φιλοξενηθεί ή να δημοσιευτεί σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ανεξάρτητα από τα δικαιώματα των Διεταιρικών Εταιρειών σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο των χρηστών, η ICS Marketing BV δεν δεσμεύεται να παρακολουθεί την υποβολή τέτοιου περιεχομένου ή τη δημοσίευση τέτοιου περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο.

Καμία εγγύηση

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται "ως έχει" χωρίς παραστάσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές. Η ICS Marketing BV δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες και τα υλικά που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, η ICS Marketing BV δεν εγγυάται ότι:

 • αυτή η ιστοσελίδα θα είναι συνεχώς διαθέσιμο, ή είναι διαθέσιμα σε όλα? ή
 • οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς ή μη παραπλανητικές.

Τίποτα στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν αποτελεί ή δεν προορίζεται να συνιστά συμβουλές οποιουδήποτε είδους.

Περιορισμοί της ευθύνης

Η ICS Marketing BV δεν ευθύνεται σε εσάς (είτε βάσει του νόμου επικοινωνίας, του νόμου περί αδικοπραξιών ή άλλως) σε σχέση με το περιεχόμενο, τη χρήση ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο:

 • στο βαθμό που η ιστοσελίδα αυτή παρέχεται δωρεάν-of-χρέωση, για οποιαδήποτε άμεση απώλεια?
 • για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή αποθετική ζημία? ή
 • για τυχόν απώλειες των επιχειρήσεων, την απώλεια εσόδων, τα έσοδα, τα κέρδη ή προσδοκώμενων κερδών, την απώλεια των συμβάσεων ή επιχειρηματικών σχέσεων, απώλεια φήμης ή καλής θέλησης, ή απώλεια ή καταστροφή πληροφοριών ή δεδομένων.

Αυτοί οι περιορισμοί της ευθύνης ισχύουν ακόμη και αν η ICS Marketing BV έχει ειδοποιηθεί ρητά για πιθανή απώλεια.

εξαιρέσεις

Τίποτα σε αυτήν την απαλλαγή από την ευθύνη για τον ιστότοπο δεν θα αποκλείσει ή θα περιορίσει οποιαδήποτε νομική εγγύηση ότι θα ήταν παράνομη η εξαίρεση ή ο περιορισμός και τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθύνης δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη των Διευθύνσεων για οποιαδήποτε:

 • θανάτου ή σωματικής βλάβης που προκαλείται από αμέλεια των Διευθύνσεων της Διεταιρικής Εταιρείας.
 • απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση εκ μέρους της ICS Marketing BV · ή
 • πράγμα που θα ήταν παράνομο ή παράνομο για την ICS Marketing BV να αποκλείσει ή να περιορίσει ή να επιχειρήσει ή να ισχυριστεί ότι αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της.

Εύλογο

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και περιορισμούς της ευθύνης που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποποίηση είναι λογικές.

Εάν δεν νομίζω ότι είναι λογικές, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Άλλα μέρη

Αποδέχεστε ότι, ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η ICS Marketing BV έχει συμφέρον να περιορίσει την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων και των υπαλλήλων της. Συμφωνείτε ότι δεν θα προσφύγετε προσωπικά σε αξιωματικούς ή υπαλλήλους της Intercompany Solutions για τυχόν απώλειες που υποφέρετε σε σχέση με την ιστοσελίδα.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, συμφωνείτε ότι οι περιορισμοί εγγύησης και ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα απαλλαγή από την ευθύνη για τον ιστότοπο θα προστατεύσουν τους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές, τους διαδόχους, τους εκχωρημένους και υπεργολάβους της Intercompany Solutions καθώς και την ICS Marketing BV.

Ανεφάρμοστη διατάξεις

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας ιστοσελίδας αποποίηση ευθυνών, ή έχει βρεθεί να είναι, να επιβληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτό δεν θα επηρεάσει την εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας ιστοσελίδας αποποίηση ευθυνών.

Αποζημίωση

Με την παρούσα αποζημιώνετε την ICS Marketing BV και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να διατηρήσετε την ICS Marketing BV αποζημίωση έναντι οποιωνδήποτε ζημιών, ζημιών, εξόδων, υποχρεώσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νομικών εξόδων και των ποσών που καταβάλλει η ICS Marketing BV σε τρίτο για τη διευθέτηση μιας αξίωσης ή διαφοράς σύμφωνα με τις συμβουλές των νομικών συμβούλων της Intercompany Solutions) που υπέστησαν ή υπέστησαν η ICS Marketing BV και προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή από οποιαδήποτε αξίωση ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων .

Παραβιάσεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

Με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων των Διευρωπαϊκών Λύσεων σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, αν παραβιάζετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, η ICS Marketing BV μπορεί να αναλάβει τα μέτρα που η ICS Marketing BV κρίνει κατάλληλα για την αντιμετώπιση της παραβίασης, χωρίς να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο, να εμποδίζετε τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP σας από την πρόσβαση στον ιστότοπο, να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για να ζητήσετε να αποκλείσετε την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή / και να προσφύγετε εναντίον σας.

Παραλλαγή

Η ICS Marketing BV μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις από χρόνο σε χρόνο. Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων σε αυτόν τον ιστότοπο. Ελέγξτε τακτικά αυτή τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την τρέχουσα έκδοση.

Εκχώρηση

Η ICS Marketing BV μπορεί να μεταβιβάσει, να αναθέσει με υπεργολαβία ή να ασχοληθεί με άλλον τρόπο με τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις της Intercompany Solutions σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς να σας ειδοποιήσει ή να σας παράσχει τη συγκατάθεσή σας.

Δεν μπορεί να μεταφέρει, υπο-σύμβαση ή με άλλο τρόπο ασχολούνται με τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Αυτοτέλεια

Εάν μια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθορίζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ως παράνομη ή / και μη εφαρμόσιμη, οι λοιπές διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν. Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή / και μη εκτελεστέα διάταξη θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή εάν ένα μέρος της διαγράφηκε, το μέρος αυτό θα θεωρηθεί ότι διαγράφεται και η υπόλοιπη διάταξη θα συνεχίσει να ισχύει.

Συνολική συμφωνία

Αυτοί οι όροι και οι όροι μαζί με την πολιτική απορρήτου και cookie αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της ICS Marketing BV σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Νόμος και δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις Κάτω Χώρες και τυχόν διαφορές που σχετίζονται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Κάτω Χωρών.

Εγγραφές και εγκρίσεις

Η ICS Marketing BV και η ICS Accounting & Advisory BV είναι εγγεγραμμένα στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο ή στο Kamer van Koophandel. Μπορείτε να βρείτε την ηλεκτρονική έκδοση του μητρώου στο www.kvk.nl. Οι αριθμοί εγγραφής ICS Marketing BV και ICS Accounting & Advisory BV είναι αντιστοίχως 70057273 και 71469710

Στοιχεία των Διεταιρικών Λύσεων

Η ICS Marketing BV είναι καταχωρημένη στην Ολλανδία με αριθμό εγγραφής 70057273.
Η διεύθυνση ICS Marketing BV είναι το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ICS Accounting & Advisory BV μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email που βρίσκεται στη σελίδα επαφών.

Οι άλλοι όροι υπηρεσίας μας

Τα νομικά ζητήματα ευθύνης μας καλύπτονται από την εταιρεία μας Αποποίηση ευθυνών.

Τα θέματα ιδιωτικού απορρήτου καλύπτονται από το δικό μας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα θέματα μπισκότων καλύπτονται από μας Πολιτική Cookies.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Αυτό που αποτελεί υλική αλλαγή θα καθοριστεί κατά την απόλυτη κρίση μας.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, διακόψτε τη χρήση της Υπηρεσίας.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.

Δικτυακός τόπος που διαχειρίζεται η ICS Marketing BV για λογαριασμό της ICS Advisory & Finance BV