Όροι Χρήσης Intercompany Solutions

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουλίου 2021

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο https://intercompanysolutions.com που διαχειρίζεται η Clientbooks για λογαριασμό της ICS Advisory & Finance BV

Intercompany Solutions κάνει χρήση HTTPS ή SSL για την προστασία των δεδομένων χρήστη που υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου. Ωστόσο, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια πληροφοριών σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 

Εισαγωγή

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Εάν διαφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και αποδεχτείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συναινείτε στο ICS Marketing BV μας για τη χρήση cookie σύμφωνα με τους όρους του ICS Marketing BV άρνησηπολιτική απορρήτου μας   πολιτική cookies.

 

Άδεια για χρήση ιστοσελίδα

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η ICS Marketing BV και / ή οι δικαιοπάροχοι της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο και υλικό στον ιστότοπο. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας, διατηρούνται όλα αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να προβάλετε, να κάνετε λήψη μόνο για σκοπούς προσωρινής αποθήκευσης και να εκτυπώσετε σελίδες από τον ιστότοπο για δική σας προσωπική χρήση, με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται κατωτέρω και αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει:

 • Αναδημοσίευση υλικού από αυτήν την ιστοσελίδα.
 • πώληση, ενοικίαση ή υλικό υπο-άδεια από την ιστοσελίδα?
 • δείχνουν οποιοδήποτε υλικό από την ιστοσελίδα στο δημόσιο?
 • αναπαραγάγετε, αντιγράψετε ή άλλης μορφής εκμετάλλευση υλικό σε αυτή την ιστοσελίδα για εμπορικούς σκοπούς?
 • επεξεργαστείτε ή να τροποποιεί οποιοδήποτε υλικό στο δικτυακό τόπο? ή
 • να αναδιανείμετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο χωρίς αναφορά στην πηγή

Όταν το περιεχόμενο διατίθεται ειδικά για αναδιανομή, μπορεί να αναδιανεμηθεί μόνο με πλήρεις αναφορές στο Intercompany Solutions

Αποδεκτή χρήση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου. ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, παράνομος, δόλος ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιοδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για αντιγραφή, αποθήκευση, υποδοχής, τη μετάδοση, την αποστολή, τη χρήση, να δημοσιεύουν ή να διανείμει οποιοδήποτε υλικό το οποίο αποτελείται από (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε spyware, ιούς υπολογιστών, Trojan horses, worms, έμπορο ξυλείας πληκτρολόγησης, rootkit ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Δεν πρέπει να διεξάγετε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της απόξεσης, της εξόρυξης δεδομένων, της εξαγωγής δεδομένων και της συλλογής δεδομένων) σε ή σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο χωρίς Intercompany Solutions«ρητή γραπτή συγκατάθεση.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για τη μετάδοση ή την αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών επικοινωνιών.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορία χωρίς Intercompany Solutions«ρητή γραπτή συγκατάθεση.

Περιορισμένη πρόσβαση

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές αυτού του ιστότοπου είναι περιορισμένη. Η ICS Marketing BV διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε περιοχές αυτού του ιστότοπου, ή μάλιστα σε ολόκληρο τον ιστότοπο, στη διεύθυνση Intercompany Solutions' διακριτικότητα.

Εάν το ICS Marketing BV σας παρέχει ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να σας επιτρέψει να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης αυτού του ιστότοπου ή άλλου περιεχομένου ή υπηρεσιών, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης διατηρούνται εμπιστευτικά.

Το ICS Marketing BV ενδέχεται να απενεργοποιήσει το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στο Intercompany Solutionsαποκλειστική διακριτική ευχέρεια χωρίς ειδοποίηση ή εξήγηση.

Περιεχομένου του Χρήστη

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, «το περιεχόμενο χρήστη σας" νοείται το υλικό (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά το κείμενο, εικόνες, ηχητικό υλικό, υλικό βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό) που υποβάλλετε σε αυτή την ιστοσελίδα, για οποιονδήποτε σκοπό.

Παραχωρείτε στην ICS Marketing BV μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του περιεχομένου χρήστη σας σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο. Παραχωρείτε επίσης στην ICS Marketing BV το δικαίωμα να αδειοδοτήσετε εκ νέου αυτά τα δικαιώματα και το δικαίωμα άσκησης αγωγής για παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων.

Το περιεχόμενο των χρηστών σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή παράνομο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νομικά δικαιώματα τρίτων και δεν πρέπει να είναι σε θέση να εγείρει νομική αγωγή είτε εναντίον σας είτε της ICS Marketing BV ή τρίτου μέρους (σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) .

Δεν πρέπει να υποβάλλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη στον ιστότοπο που είναι ή έχει ποτέ αποτελέσει αντικείμενο απειλούμενων ή πραγματικών νομικών διαδικασιών ή άλλων παρόμοιων καταγγελιών.

Η ICS Marketing BV διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό υποβλήθηκε σε αυτόν τον ιστότοπο ή αποθηκεύτηκε στο Intercompany Solutionsδιακομιστές ή φιλοξενούνται ή δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Παρά Intercompany Solutions«δικαιώματα βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων σε σχέση με το περιεχόμενο των χρηστών, η ICS Marketing BV δεν δεσμεύεται να παρακολουθεί την υποβολή τέτοιου περιεχομένου ή τη δημοσίευση αυτού του περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο.

Καμία εγγύηση

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Η ICS Marketing BV δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες και το υλικό που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, η ICS Marketing BV δεν εγγυάται ότι:

 • αυτή η ιστοσελίδα θα είναι συνεχώς διαθέσιμο, ή είναι διαθέσιμα σε όλα? ή
 • οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς ή μη παραπλανητικές.

Τίποτα στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν αποτελεί ή δεν προορίζεται να συνιστά συμβουλές οποιουδήποτε είδους.

Περιορισμοί της ευθύνης

Η ICS Marketing BV δεν ευθύνεται σε εσάς (είτε βάσει του νόμου επικοινωνίας, του νόμου περί αδικοπραξιών ή άλλως) σε σχέση με το περιεχόμενο, τη χρήση ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο:

 • στο βαθμό που η ιστοσελίδα αυτή παρέχεται δωρεάν-of-χρέωση, για οποιαδήποτε άμεση απώλεια?
 • για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή αποθετική ζημία? ή
 • για τυχόν απώλειες των επιχειρήσεων, την απώλεια εσόδων, τα έσοδα, τα κέρδη ή προσδοκώμενων κερδών, την απώλεια των συμβάσεων ή επιχειρηματικών σχέσεων, απώλεια φήμης ή καλής θέλησης, ή απώλεια ή καταστροφή πληροφοριών ή δεδομένων.

Αυτοί οι περιορισμοί της ευθύνης ισχύουν ακόμη και αν η ICS Marketing BV έχει ειδοποιηθεί ρητά για πιθανή απώλεια.

εξαιρέσεις

Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο αποποίησης δεν θα αποκλείει ή περιορίζει οποιαδήποτε εγγύηση που υπονοείται από το νόμο ότι θα ήταν παράνομη η εξαίρεση ή ο περιορισμός, και τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα αποκλείσει ή θα περιορίσει Intercompany Solutions ευθύνη για οποιοδήποτε:

 • θάνατος ή σωματικός τραυματισμός που προκλήθηκε από Intercompany Solutions αμέλεια;
 • απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση εκ μέρους της ICS Marketing BV · ή
 • πράγμα που θα ήταν παράνομο ή παράνομο για την ICS Marketing BV να αποκλείσει ή να περιορίσει ή να επιχειρήσει ή να ισχυριστεί ότι αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της.

Εύλογο

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και περιορισμούς της ευθύνης που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποποίηση είναι λογικές.

Εάν δεν νομίζω ότι είναι λογικές, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Άλλα μέρη

Αποδέχεστε ότι, ως οντότητα περιορισμένης ευθύνης, η ICS Marketing BV έχει συμφέρον να περιορίσει την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων και των υπαλλήλων της. Συμφωνείτε ότι δεν θα ασκήσετε καμία αξίωση προσωπικά κατά Intercompany Solutions«αξιωματικοί ή υπάλληλοι για τυχόν απώλειες που υποφέρετε σε σχέση με την ιστοσελίδα.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, συμφωνείτε ότι οι περιορισμοί των εγγυήσεων και ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα απαλλαγή από ευθύνη του ιστότοπου θα προστατεύσουν Intercompany Solutions«αξιωματικοί, υπάλληλοι, πράκτορες, θυγατρικές, διάδοχοι, εκχωρητές και υπεργολάβοι, καθώς και ICS Marketing BV.

Ανεφάρμοστη διατάξεις

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας ιστοσελίδας αποποίηση ευθυνών, ή έχει βρεθεί να είναι, να επιβληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτό δεν θα επηρεάσει την εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας ιστοσελίδας αποποίηση ευθυνών.

Αποζημίωση

Αποζημιώνετε το ICS Marketing BV και δεσμεύεστε να αποζημιώσετε το ICS Marketing BV έναντι οποιωνδήποτε απωλειών, ζημιών, δαπανών, υποχρεώσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νομικών εξόδων και οποιωνδήποτε ποσών που καταβάλλονται από την ICS Marketing BV σε τρίτους για την επίλυση μιας αξίωσης ή διαφοράς με τη συμβουλή του Intercompany Solutions«νομικοί σύμβουλοι) που προέκυψαν ή υπέστησαν από το ICS Marketing BV που προέκυψαν από οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση ότι έχετε παραβεί οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Παραβιάσεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

Χωρίς προκατάληψη Intercompany Solutions«Άλλα δικαιώματα βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων, εάν παραβιάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, η ICS Marketing BV μπορεί να προβεί σε ενέργειες που το ICS Marketing BV θεωρεί κατάλληλο για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της πρόσβασής σας στον ιστότοπο, απαγορεύοντας σας από πρόσβαση στον ιστότοπο, αποκλεισμός υπολογιστών που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP σας από την πρόσβαση στον ιστότοπο, επικοινωνία με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου για να ζητήσει να αποκλείσουν την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή / και να ασκήσουν δικαστική διαδικασία εναντίον σας.

Παραλλαγή

Το ICS Marketing BV μπορεί να αναθεωρεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό. Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων σε αυτόν τον ιστότοπο. Ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την τρέχουσα έκδοση.

Εκχώρηση

Το ICS Marketing BV μπορεί να μεταβιβάσει, να υπεργολαβεί ή να ασχοληθεί με άλλο τρόπο Intercompany Solutions«δικαιώματα ή / και υποχρεώσεις βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων χωρίς να σας ειδοποιήσουμε ή να λάβετε τη συγκατάθεσή σας.

Δεν μπορεί να μεταφέρει, υπο-σύμβαση ή με άλλο τρόπο ασχολούνται με τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Αυτοτέλεια

Εάν μια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ότι είναι παράνομη ή / και ανεφάρμοστη, οι άλλες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν. Εάν οποιαδήποτε παράνομη και / ή μη εκτελεστή διάταξη θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή εάν μέρος της διαγράφηκε, αυτό το μέρος θα θεωρηθεί ότι έχει διαγραφεί και το υπόλοιπο της διάταξης θα συνεχίσει να ισχύει.

Συνολική συμφωνία

Αυτοί οι όροι και οι όροι μαζί με την πολιτική απορρήτου και cookie αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της ICS Marketing BV σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Νόμος και δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις Κάτω Χώρες και τυχόν διαφορές που σχετίζονται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Κάτω Χωρών.

Εγγραφές και εγκρίσεις

Η ICS Marketing BV και η ICS Advisory & Finance BV είναι εγγεγραμμένα στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο ή στο Kamer van Koophandel. Μπορείτε να βρείτε την ηλεκτρονική έκδοση του μητρώου στο www.kvk.nl. Οι αριθμοί εγγραφής ICS Marketing BV και ICS Advisory & Finance BV είναι αντίστοιχα 70057273 και 71469710

Intercompany Solutions' Λεπτομέριες

Η ICS Marketing BV είναι καταχωρημένη στην Ολλανδία με αριθμό εγγραφής 70057273.
Η διεύθυνση ICS Marketing BV είναι World Trade Center, Beursplein 37, 3011 AA Ρότερνταμ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ICS Advisory & Finance BV μέσω email στο email που βρίσκεται στη σελίδα επικοινωνίας.

Οι άλλοι όροι υπηρεσίας μας

Τα νομικά ζητήματα ευθύνης μας καλύπτονται από την εταιρεία μας Αποποίηση Ευθυνών.

Τα θέματα ιδιωτικού απορρήτου καλύπτονται από το δικό μας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Τα θέματα μπισκότων καλύπτονται από μας Πολιτική Cookies.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Αυτό που αποτελεί υλική αλλαγή θα καθοριστεί κατά την απόλυτη κρίση μας.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, διακόψτε τη χρήση της Υπηρεσίας.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ιστότοπος που διαχειρίζεται η ICS Marketing BV για λογαριασμό της ICS Advisory & Finance BV