Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

1. Μπορώ να ξεκινήσω μια εταιρεία στην Ολλανδία αν δεν μένω εκεί;

Ναι, επιτρέπεται στους πολίτες όλων των χωρών να εγγραφούν εταιρείες στην Ολλανδία. Έχουμε ακόμη και διαδικασίες για την εγγραφή μιας εταιρείας εξ αποστάσεως.

 

2. Χρειάζεται να έχω μια επαγγελματική διεύθυνση στην Ολλανδία;

Ναι, η εταιρεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στις Κάτω Χώρες, είναι επίσης δυνατό να συσταθεί υποκατάστημα ή αντιπροσωπεία ξένης εταιρείας.

 

3. Υπάρχει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο στις Κάτω Χώρες;

Όχι, δεν υπάρχει πλέον ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την ολλανδική ανώνυμη εταιρεία. Το επίσημο ελάχιστο είναι 0,01 € για 1 μετοχή (ή 1 € για 100 μετοχές). Ωστόσο, συνιστάται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

 

4. Χρειάζεται να έχω έναν τοπικό ολλανδό σκηνοθέτη;

Ένας ξένος επιχειρηματίας, ο οποίος ξεκινά μια μικρή ή μεσαία εταιρεία στις Κάτω Χώρες, στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι ο ίδιος ο διευθυντής της νέας εταιρείας. Αυτό ισχύει επίσης για τους ξένους επιχειρηματίες που δεν ζουν στις Κάτω Χώρες. Σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, επιτρέπεται σε αλλοδαπό να είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής μιας εταιρείας.

Σε περίπτωση που είστε πολυεθνική εταιρεία και έχετε συγκεκριμένες φορολογικές συμβάσεις που είναι πολύ σημαντικές για την επιχείρησή σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις ουσιώδεις απαιτήσεις με τους τοπικούς φορολογικούς συμβούλους σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας τοπικός διευθυντής ή προσωπικό μπορεί να παίξει ρόλο για τη φορολογική σας κατάσταση.

1. Μπορώ να ξεκινήσω μια εταιρεία στην Ολλανδία αν δεν μένω εκεί;

Ναι, επιτρέπεται στους πολίτες όλων των χωρών να εγγραφούν εταιρείες στην Ολλανδία. Έχουμε ακόμη και διαδικασίες για την εγγραφή μιας εταιρείας εξ αποστάσεως.

 

2. Χρειάζεται να έχω μια επαγγελματική διεύθυνση στην Ολλανδία;

Ναι, η εταιρεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στις Κάτω Χώρες, είναι επίσης δυνατό να συσταθεί υποκατάστημα ή αντιπροσωπεία ξένης εταιρείας.

 

3. Υπάρχει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο στις Κάτω Χώρες;

Όχι, δεν υπάρχει πλέον ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την ολλανδική ανώνυμη εταιρεία. Το επίσημο ελάχιστο είναι 0,01 € για 1 μετοχή (ή 1 € για 100 μετοχές). Ωστόσο, συνιστάται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

 

4. Χρειάζεται να έχω έναν τοπικό ολλανδό σκηνοθέτη;

Ένας ξένος επιχειρηματίας, ο οποίος ξεκινά μια μικρή ή μεσαία εταιρεία στις Κάτω Χώρες, στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι ο ίδιος ο διευθυντής της νέας εταιρείας. Αυτό ισχύει επίσης για τους ξένους επιχειρηματίες που δεν ζουν στις Κάτω Χώρες. Σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, επιτρέπεται σε αλλοδαπό να είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής μιας εταιρείας.

Σε περίπτωση που είστε πολυεθνική εταιρεία και έχετε συγκεκριμένες φορολογικές συμβάσεις που είναι πολύ σημαντικές για την επιχείρησή σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις ουσιώδεις απαιτήσεις με τους τοπικούς φορολογικούς συμβούλους σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας τοπικός διευθυντής ή προσωπικό μπορεί να παίξει ρόλο για τη φορολογική σας κατάσταση.

1. Μπορώ να ξεκινήσω μια εταιρεία στην Ολλανδία αν δεν μένω εκεί;

Ναι, επιτρέπεται στους πολίτες όλων των χωρών να εγγραφούν εταιρείες στην Ολλανδία. Έχουμε ακόμη και διαδικασίες για την εγγραφή μιας εταιρείας εξ αποστάσεως.

 

2. Χρειάζεται να έχω μια επαγγελματική διεύθυνση στην Ολλανδία;

Ναι, η εταιρεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στις Κάτω Χώρες, είναι επίσης δυνατό να συσταθεί υποκατάστημα ή αντιπροσωπεία ξένης εταιρείας.

 

3. Υπάρχει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο στις Κάτω Χώρες;

Όχι, δεν υπάρχει πλέον ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την ολλανδική ανώνυμη εταιρεία. Το επίσημο ελάχιστο είναι 0,01 € για 1 μετοχή (ή 1 € για 100 μετοχές). Ωστόσο, συνιστάται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

 

4. Χρειάζεται να έχω έναν τοπικό ολλανδό σκηνοθέτη;

Ένας ξένος επιχειρηματίας, ο οποίος ξεκινά μια μικρή ή μεσαία εταιρεία στις Κάτω Χώρες, στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι ο ίδιος ο διευθυντής της νέας εταιρείας. Αυτό ισχύει επίσης για τους ξένους επιχειρηματίες που δεν ζουν στις Κάτω Χώρες. Σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, επιτρέπεται σε αλλοδαπό να είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής μιας εταιρείας.

Σε περίπτωση που είστε πολυεθνική εταιρεία και έχετε συγκεκριμένες φορολογικές συμβάσεις που είναι πολύ σημαντικές για την επιχείρησή σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις ουσιώδεις απαιτήσεις με τους τοπικούς φορολογικούς συμβούλους σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας τοπικός διευθυντής ή προσωπικό μπορεί να παίξει ρόλο για τη φορολογική σας κατάσταση.

1. Μπορώ να ξεκινήσω μια εταιρεία στην Ολλανδία αν δεν μένω εκεί;

Ναι, επιτρέπεται στους πολίτες όλων των χωρών να εγγραφούν εταιρείες στην Ολλανδία. Έχουμε ακόμη και διαδικασίες για την εγγραφή μιας εταιρείας εξ αποστάσεως.

 

2. Χρειάζεται να έχω μια επαγγελματική διεύθυνση στην Ολλανδία;

Ναι, η εταιρεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στις Κάτω Χώρες, είναι επίσης δυνατό να συσταθεί υποκατάστημα ή αντιπροσωπεία ξένης εταιρείας.

 

3. Υπάρχει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο στις Κάτω Χώρες;

Όχι, δεν υπάρχει πλέον ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την ολλανδική ανώνυμη εταιρεία. Το επίσημο ελάχιστο είναι 0,01 € για 1 μετοχή (ή 1 € για 100 μετοχές). Ωστόσο, συνιστάται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

 

4. Χρειάζεται να έχω έναν τοπικό ολλανδό σκηνοθέτη;

Ένας ξένος επιχειρηματίας, ο οποίος ξεκινά μια μικρή ή μεσαία εταιρεία στις Κάτω Χώρες, στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι ο ίδιος ο διευθυντής της νέας εταιρείας. Αυτό ισχύει επίσης για τους ξένους επιχειρηματίες που δεν ζουν στις Κάτω Χώρες. Σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, επιτρέπεται σε αλλοδαπό να είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής μιας εταιρείας.

Σε περίπτωση που είστε πολυεθνική εταιρεία και έχετε συγκεκριμένες φορολογικές συμβάσεις που είναι πολύ σημαντικές για την επιχείρησή σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις ουσιώδεις απαιτήσεις με τους τοπικούς φορολογικούς συμβούλους σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας τοπικός διευθυντής ή προσωπικό μπορεί να παίξει ρόλο για τη φορολογική σας κατάσταση.

Βίντεο εξήγησης

Intercompany Solutions έχει δημιουργήσει μια σειρά από σύντομες επεξηγήσεις βίντεο σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ξεκινάτε μια εταιρεία στην Ολλανδία. Όλα τα βίντεο είναι στα αγγλικά. 

Πώς να ξεκινήσετε μια επιχείρηση στις Κάτω Χώρες - Επεξηγητής βίντεο

Τύποι εταιρειών στις Κάτω Χώρες - Επεξηγηματικό βίντεο

Αναπαραγωγή βίντεο

Θα θέλατε να ανοίξετε ένα BV στην Ολλανδία - Επεξηγηματικό βίντεο

Λήψη λευκής βίβλου: Δημιουργήστε μια Ολλανδική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Θέλετε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση στην Ευρώπη ή τις Κάτω Χώρες; Οι Κάτω Χώρες, με τη διεθνή προοπτική της, είναι ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση. Θα σας διευκολύνουμε παρέχοντας τα φυλλάδια μας με θέματα σχετικά με τη δημιουργία επιχειρήσεων, νομικά ζητήματα και επιχειρηματική μετανάστευση.

*Με τη λήψη της λευκής μας εφημερίδας συμφωνείτε ότι η ομάδα μας μπορεί να σας στείλει 1 συνέχεια email. 

Η λευκή μας εφημερίδα περιγράφει τις δυνατότητες του The Dutch BV (besloten vennootschap) ως η πιο δημοφιλής οντότητα που θα χρησιμοποιηθεί ως εταιρεία χρηματοδότησης, συμμετοχής ή δικαιωμάτων σε διεθνείς δομές.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Intercompany Solutions?

Είστε έτοιμοι να συζητήσετε τις ανάγκες και τις σκέψεις σας; Επικοινωνήστε μαζί μας και η ομάδα μας θα είναι έτοιμη να σας βοηθήσει στο ταξίδι σας στην Ολλανδία.