Disclamer

Ενημερώθηκε στο 01-07-2021

Γενική ρήτρα

 • Η παρούσα αποκήρυξη διέπει τη χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας μας.
 • β) Με την επίσκεψη στον ιστότοπο, συμφωνείτε με το πλήρες κείμενο της αποποίησης ευθυνών. Συνεπώς, αν δεν συμφωνείτε με το παρόν έγγραφο ή με ένα μέρος αυτού, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο.
 • γ) Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ή συμφωνώντας με την παρούσα απαλλαγή από την ευθύνη, αποδέχεστε τη χρήση του cookie μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένωνσυνθήκες συντήρησης   πολιτική σχετικά με τα cookies.

Ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

 • Το Βιβλιάριο Πελατών (c) 2015-2021, εμπορική επωνυμία της ICS Marketing BV, Ολλανδία.
 • Σε σχέση με τις ειδικές διατάξεις της παρούσας δήλωσης:
 • εμείς και οι δικαιοπάροχοί μας ελέγξουμε και διαθέτουμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τα συγγενικά δικαιώματα που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία σε σχέση με τον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένου του υλικού που δημοσιεύεται εκεί. και
 • όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τα συγγενικά δικαιώματα που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία διατηρούνται σε σχέση με τον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένου του υλικού που δημοσιεύεται εκεί.

Άδεια χρήσης ιστοσελίδας

Ο χρήστης μπορεί

 • προβάλετε τις σελίδες του ιστότοπου χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης.
 • κατεβάστε τις σελίδες του ιστότοπου στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης.
 • εκτυπώστε ιστοσελίδες,

σε συμφωνία με τις άλλες διατάξεις της παρούσας αποποίησης ευθύνης.

 • Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται από άλλες ρήτρες της παρούσας απαλλαγής, δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση υλικού ιστοτόπου ή η αποθήκευση τέτοιου υλικού στον υπολογιστή σας.
 • Σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ΜΟΝΟ για προσωπικούς / επαγγελματικούς σκοπούς. Εάν δεν ελέγχετε ή δεν είστε κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν επιτρέπεται:
 • αναδημοσίευση υλικών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας (σε άλλους δικτυακούς τόπους ή αλλού).
 • εκμίσθωση, πώληση ή παραχώρηση άδειας χρήσης που δημοσιεύεται στον ιστότοπο ·
 • να παρουσιάσετε στο κοινό οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.
 • χρησιμοποιήστε τα υλικά της ιστοσελίδας μας για εμπορικούς σκοπούς.
 • να αναδιανείμετε υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας. Μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, να περιορίσουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές του ιστότοπου ή σε ολόκληρο τον ιστότοπο, όπως το θεωρούμε κατάλληλο. Δεν θα επιχειρήσετε να παρακάμψετε ή να παρακάμψετε τυχόν μέτρα περιορισμού στη θέση του στην ιστοσελίδα.

Παραδεκτή χρήση

Δεν πρέπει:

 • να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο κατά τρόπο / να αναλάβει ενέργειες που (ενδέχεται) να το βλάψουν ή να βλάψουν την προσβασιμότητα, τη διαθεσιμότητα ή την απόδοση του.
 • να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο με δόλο, παράνομο, επιβλαβές ή παράνομο τρόπο ή σε σχέση με δόλιες, παράνομες, επιβλαβείς ή παράνομες δραστηριότητες ή σκοπούς
 • χρησιμοποιήστε τον ιστότοπο για να αποθηκεύσετε, να αντιγράψετε, να μεταδώσετε, να φιλοξενήσετε, να χρησιμοποιήσετε, να στείλετε, να διανείμετε ή να δημοσιεύσετε υλικό που αποτελείται από ιούς υπολογιστή, λογισμικό υποκλοπής spyware, σκουλήκι, δούρειους ίππους, rootkit, καταγραφικό πληκτρολόγησης ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.
 • να διεξάγουν αυτοματοποιημένες ή συστηματικές δραστηριότητες με σκοπό τη συλλογή δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εξόρυξης δεδομένων, της εξόρυξης, της συγκομιδής και της απόξεσης) σε σχέση με ή στον ιστότοπό μας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή μας.
 • να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να αλληλεπιδράτε με αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιώντας μια αράχνη, ρομπότ ή άλλη αυτοματοποιημένη μέθοδο, εκτός από την ευρετηρίαση στις μηχανές αναζήτησης.
 • παραβιάζουν τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο αρχείο "robots.txt" στον ιστότοπο.
 • χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που συλλέγονται από τον ιστότοπο για άμεσες εμπορικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της άμεσης αλληλογραφίας, του μάρκετινγκ μέσω SMS, του μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της τηλεμάρκετινγκ).
 • Δεν θα χρησιμοποιείτε πληροφορίες που συλλέγονται από τον ιστότοπο με σκοπό την επικοινωνία με συγκεκριμένες εταιρείες, ιδιώτες ή άλλες οντότητες.
 • Πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα που παρέχετε μέσω ή σε σχέση με τον ιστότοπο είναι ειλικρινείς.

Περιορισμένη εγγύηση
Η εταιρεία μας δεν εγγυάται ή δηλώνει ότι:

 • τα δεδομένα που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας είναι πλήρη ή ακριβή.
 • το δημοσιευμένο υλικό ενημερώνεται.
 • ο ιστότοπος και κάθε υπηρεσία που προσφέρεται σ 'αυτό παραμένει διαθέσιμη.
 • Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει, εν όλω ή εν μέρει, τις υπηρεσίες ιστότοπου που προσφέρει και να διακόψει τη δημοσίευση της ιστοσελίδας κατά τη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς εξήγηση ή προειδοποίηση. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις της παρούσας δήλωσης, δεν θα λάβετε αποζημίωση ή οποιαδήποτε μορφή πληρωμής σε περίπτωση ακύρωσης ή τροποποίησης οποιωνδήποτε υπηρεσιών στον ιστότοπο ή εάν διακοπεί η δημοσίευση του ιστότοπου.
 • Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της ρήτρας 7a, η εταιρεία μας αποκλείει όλες τις εγγυήσεις και τις δηλώσεις που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής της παρούσας δήλωσης, της ιστοσελίδας και της χρήσης της.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί ευθύνης
 Κανένα μέρος της παρούσας απαλλαγής δεν πρέπει:

 • να αποκλείσει ή να περιορίσει οποιαδήποτε ευθύνη που σχετίζεται με σωματικές βλάβες ή θάνατο λόγω αμέλειας.
 • να αποκλείσει ή να περιορίσει οποιαδήποτε ευθύνη σχετίζεται με δόλια παραπλανητική παρουσίαση ή απάτη.
 • να περιορίσει κάθε ευθύνη κατά τρόπο που δεν συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο ·
 • αποκλείει κάθε ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί από τον εφαρμοστέο νόμο.

Όλες οι εξαιρέσεις και περιορισμοί ευθύνης που ορίζονται σε άλλα μέρη της παρούσας αποποίησης ευθύνης:

 • (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβατικές υποχρεώσεις, αδικήματα (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή παραβιάσεις νόμιμων καθηκόντων, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά στην παρούσα απαλλαγή από ευθύνη.
 • Εφόσον ο ιστότοπος της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν, παρέχεται δωρεάν στον χρήστη, η εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες.
 • Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για απώλειες που οφείλονται σε γεγονότα εκτός του ελέγχου μας.
 • Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για επιχειρηματικές απώλειες, όσον αφορά ζημιές ή απώλειες κερδών, εσόδων, εισοδήματος, παραγωγής, χρήσης, αναμενόμενης αποταμίευσης, συμβολαίων, επιχειρήσεων, υπεραξίας ή εμπορικών ευκαιριών.
 • Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για διαφθορά ή απώλεια λογισμικού, δεδομένων ή καταχωρήσεων βάσης δεδομένων.
 • Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για έμμεσες, επακόλουθες ή ειδικές απώλειες ή ζημίες.
 • Κατανοείτε ότι είναι προς το συμφέρον όλων μας να περιορίσουμε την προσωπική μας ευθύνη (σε σχέση με τους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους μας) και, σε σχέση με αυτό το ενδιαφέρον, μας αναγνωρίζετε ως οντότητα με περιορισμένη ευθύνη. Συμφωνείτε να μην εγείρετε προσωπικές αξιώσεις εναντίον των υπαλλήλων ή των αξιωματικών μας σε σχέση με ζημίες που έχετε υποστεί σχετικά με την ιστοσελίδα μας ή την παρούσα αποκήρυξη. Φυσικά, αυτό δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της οντότητας για τις παραλείψεις ή πράξεις των υπαλλήλων και αξιωματικών μας.

Παραλλαγή

 • Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε περιοδικά την παρούσα απαλλαγή από ευθύνη.
 • Οποιαδήποτε νέα έκδοση της αποποίησης ευθυνών θα τεθεί σε ισχύ όταν δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας
 • Εάν ένα δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή καθορίσει μια συγκεκριμένη διάταξη της παρούσας δήλωσης ως μη εφαρμόσιμη ή / και παράνομη, οι υπόλοιπες ρήτρες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.
 • Εάν μια διάταξη, η οποία θεωρείται ως μη εκτελεστή ή / και παράνομη, θα καταστεί εκτελεστή ή / και νόμιμη εάν παραλειφθεί ένα μέρος της, τότε το τμήμα αυτό θεωρείται ότι παραλείπεται και το υπόλοιπο της ρήτρας εξακολουθεί να ισχύει.

Δικαιοδοσία και δίκαιο

 • Η παρούσα αποκήρυξη ερμηνεύεται και διέπεται από το νόμο της Ολλανδίας.
 • Οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με το παρόν έγγραφο θα διευθετηθούν αποκλειστικά υπό την ολλανδική δικαιοδοσία.

Κανονιστικές και κανονιστικές πληροφορίες

 • Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με Αριθ. Η ηλεκτρονική έκδοση του μητρώου είναι διαθέσιμη στο www.kvk.nl.
 • Η οντότητα μας είναι μια BV (Besloten Vennotschap), δηλαδή μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και υπόκειται στους κανόνες δημοσίευσης του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Στοιχεία της εταιρείας

 • Αυτός ο ιστότοπος ανήκει σε Clientbooks και λειτουργεί από την ICS Advisory & Finance BV
 • Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη στην Ολλανδία, με έδρα στο Ρότερνταμ (Beursplein 37, 3011AA)
 • Η κύρια τοποθεσία μας για επιχειρήσεις βρίσκεται στην ίδια διεύθυνση
 • Επικοινωνήστε μαζί μας ταχυδρομικώς, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση της έδρας μας, στην προσοχή του Beursplein 37, 3011AA Rotterdam at ICS Advisory & Finance BV
  συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας.
  τηλέφωνο: + 31 (0) 10 3070665
  το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που παρέχεται στο επικοινωνήστε μαζί μας σελίδα της ιστοσελίδας μας.