Η Ολλανδική Οικονομία - Ανάπτυξη μέσω Πράσινων Πόρων

Η Ολλανδική Οικονομία - Ανάπτυξη μέσω των Πράσινων Πόρων

Οι Κάτω Χώρες είναι μια χώρα που πάντα εφάρμοζε φιλικούς προς το περιβάλλον νόμους και πρακτικές, κυρίως λόγω της περιβαλλοντικά συνειδητής κυβέρνησης. Ως αποτέλεσμα των «πράσινων» τεχνολογιών που έχουν εφαρμοστεί στη χώρα, οι στατιστικές έχουν δείξει ότι οι Κάτω Χώρες γνώρισαν μεγάλη οικονομική επιτυχία. Οι ειδικοί της εταιρείας μας είναι σε θέση να σας δώσουν περισσότερα […]

Οι Κάτω Χώρες κατατάχθηκαν τέταρτον στον δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας

Η σύσταση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στις Κάτω Χώρες

Στον πρόσφατο παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας, δημοσιεύθηκε ότι οι Κάτω Χώρες έφτασαν στην τέταρτη θέση σε διεθνές επίπεδο. Ο δείκτης που εκδόθηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έδειξε ότι η χώρα διακρίθηκε στην εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια υγεία, τις υποδομές και την επιχειρηματική εθιμοτυπία. Η χώρα έχει σημειώσει καλή πορεία τα τελευταία χρόνια και κατάφερε να διατηρήσει την ίδια θέση […]