Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Δημιουργία εταιρείας Holding BV στις Κάτω Χώρες

Η ολλανδική εταιρεία χαρτοφυλακίου έχει αποδειχθεί ιδανική δομή για πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις. Οι πρακτικές laissez-faire των Κάτω Χωρών δίνουν στις επιχειρήσεις ελάχιστη ή καθόλου ρύθμιση, ελάχιστη φορολογία και, γενικά, ελαφρύνουν το άγχος πολλών επιχειρηματιών. Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά και τα οφέλη του ανοίγματος μιας ολλανδικής εταιρείας χαρτοφυλακίου.

Τι είναι μια ολλανδική εταιρεία χαρτοφυλακίου;

Μια ολλανδική εταιρεία συμμετοχών είναι ένα είδος επιχείρησης με σκοπό να «κρατήσει» το απόθεμα άλλων εταιρειών με στόχο τον έλεγχο και ενδεχομένως την απορρόφηση τους.

Μια εταιρεία χαρτοφυλακίου το επιτυγχάνει αγοράζοντας αρκετά μερίδια μιας ήδη υπάρχουσας εταιρείας για να αποκτήσει δικαιώματα ψήφου, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις ενέργειες της εταιρείας, αν δεν την ελέγξει εντελώς.

Ποια είναι τα οφέλη μιας ολλανδικής εταιρείας συμμετοχών;

Ενώ υπάρχουν πολλά οφέλη για τις εταιρείες χαρτοφυλακίου γενικά, είναι ακόμη πιο μοναδικά πλεονεκτήματα όταν βρίσκονται στην Ολλανδία. Το εξηγητικό βίντεο καλύπτει τις απαιτήσεις ενσωμάτωσης BV, καθώς και τα πλεονεκτήματα μιας ολλανδικής δομής εκμετάλλευσης. Μια ολλανδική δομή εκμετάλλευσης είναι όπου θα ενσωματώσατε 1 BV και 1 BV συγκράτησης. 

Χαμηλή φορολογία

Χάρη σε πολλές διεθνείς συνθήκες, όπως το Δίκτυο για τη Συνθήκη Διπλής Φορολογίας, οι φόροι για τις αλλοδαπές ή τοπικές επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου στις Κάτω Χώρες μειώνονται σημαντικά. Αυτός ο φορολογικός κώδικας προωθεί επίσης την ισότητα μεταξύ επενδυτών και επιχειρηματιών, διασφαλίζοντας ότι τα ίδια ρυθμιστικά πρότυπα που έχουν δοθεί στις εγχώριες εταιρείες επεκτείνονται και στις ξένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών φορολογικών τους επιπέδων για μερίσματα. Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου αντιμετωπίζουν γενικά χαμηλή φορολογία, δεδομένου ότι επενδύουν μόνο τα ίδια κεφάλαιά τους και δεν είναι μια πλήρως λειτουργική επιχείρηση. Επιπλέον, ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να απαλλάσσονται πλήρως από τη φορολογία βάσει του εισοδήματός τους. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το φόρο μερίσματος στις Κάτω Χώρες.

Ελάχιστη επιβάρυνση

Τα γενικά έξοδα είναι το χρηματικό κόστος της λειτουργίας μιας εταιρείας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τους μισθούς των εργαζομένων, τα ενοίκια γραφείων, την ομάδα πωλήσεων και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που διατίθενται για τη λειτουργία και την οργάνωση της επιχείρησης. Δεδομένου ότι οι εταιρείες χαρτοφυλακίου βασίζονται στα θεμέλια ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων, έχουν ελάχιστα γενικά έξοδα.

Εύκολη εγκατάσταση

Η ίδρυση μιας ολλανδικής εταιρείας χαρτοφυλακίου είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Οι ολλανδικές εταιρείες χαρτοφυλακίου μπορούν να εισαχθούν ως εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή εταιρικές σχέσεις περιορισμένης ευθύνης. Το ελάχιστο κεφάλαιο για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης είναι 1 ευρώ και δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο για τις εταιρικές σχέσεις περιορισμένης ευθύνης. Επιπλέον, δεν απαιτούνται επίσημοι έλεγχοι έως ότου η εταιρεία χαρτοφυλακίου έχει κύκλο εργασιών 10 εκατομμυρίων το χρόνο ή περισσότερο. Η επαγγελματική οικονομική διαχείριση δεν είναι επίσης απαραίτητη, αν και μπορεί να προτείνεται σε μεγάλο βαθμό. Οι Κάτω Χώρες παραμένουν ένα από τα πιο ευνοϊκά μέρη για εταιρική εγκατάσταση σε όλη την Ευρώπη. Εάν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ίδρυσης μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου στις Κάτω Χώρες, επικοινωνήστε με έναν από τους ειδικούς της εταιρείας μας.

Η ολλανδική εταιρεία χαρτοφυλακίου έχει αποδειχθεί ιδανική δομή για πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις. Οι πρακτικές laissez-faire των Κάτω Χωρών δίνουν στις επιχειρήσεις ελάχιστη ή καθόλου ρύθμιση, ελάχιστη φορολογία και, γενικά, ελαφρύνουν το άγχος πολλών επιχειρηματιών. Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά και τα οφέλη του ανοίγματος μιας ολλανδικής εταιρείας χαρτοφυλακίου.

Τι είναι μια ολλανδική εταιρεία χαρτοφυλακίου;

Μια ολλανδική εταιρεία συμμετοχών είναι ένα είδος επιχείρησης με σκοπό να «κρατήσει» το απόθεμα άλλων εταιρειών με στόχο τον έλεγχο και ενδεχομένως την απορρόφηση τους. Ολλανδία BV εταιρεία εκμετάλλευσης δομή Μια εταιρεία χαρτοφυλακίου το επιτυγχάνει αγοράζοντας αρκετά μερίδια μιας ήδη υπάρχουσας εταιρείας για να αποκτήσει δικαιώματα ψήφου, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις ενέργειες της εταιρείας, αν δεν την ελέγξει εντελώς.

Ποια είναι τα οφέλη μιας ολλανδικής εταιρείας συμμετοχών;

Ενώ υπάρχουν πολλά οφέλη για τις εταιρείες χαρτοφυλακίου γενικά, είναι ακόμη πιο μοναδικά πλεονεκτήματα όταν βρίσκονται στην Ολλανδία. Το εξηγητικό βίντεο καλύπτει τις απαιτήσεις ενσωμάτωσης BV, καθώς και τα πλεονεκτήματα μιας ολλανδικής δομής εκμετάλλευσης. Μια ολλανδική δομή εκμετάλλευσης είναι όπου θα ενσωματώσατε 1 BV και 1 BV συγκράτησης.
  • Χαμηλή φορολογία

Χάρη σε πολλές διεθνείς συνθήκες, όπως το Δίκτυο Διπλής Φορολογικής Συνθήκης, οι φόροι για ξένες ή τοπικές εταιρείες χαρτοφυλακίου εντός των Κάτω Χωρών μειώνονται σημαντικά. Αυτός ο φορολογικός κώδικας προωθεί επίσης την ισότητα μεταξύ επενδυτών και επιχειρηματιών, διασφαλίζοντας ότι τα ίδια κανονιστικά πρότυπα που δίνονται στις εγχώριες εταιρείες επεκτείνονται και σε ξένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών φορολογικών προτύπων τους για μερίσματα. Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου αντιμετωπίζουν γενικά χαμηλή φορολογία, καθώς επενδύουν μόνο τα ίδια κεφάλαιά τους και δεν λειτουργούν πλήρως. Επιπλέον, ορισμένες εταιρείες μπορεί να απαλλάσσονται πλήρως από τη φορολογία βάσει του εισοδήματός τους. Διαβάστε περισσότερα για το φόρο μερισμάτων στις Κάτω Χώρες.
  • Ελάχιστη επιβάρυνση

Τα γενικά έξοδα είναι το χρηματικό κόστος της λειτουργίας μιας εταιρείας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τους μισθούς των εργαζομένων, τα ενοίκια γραφείων, την ομάδα πωλήσεων και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που διατίθενται για τη λειτουργία και την οργάνωση της επιχείρησης. Δεδομένου ότι οι εταιρείες χαρτοφυλακίου βασίζονται στα θεμέλια ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων, έχουν ελάχιστα γενικά έξοδα.
  • Εύκολη εγκατάσταση

Η ίδρυση μιας ολλανδικής εταιρείας συμμετοχών είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Οι ολλανδικές εταιρείες χαρτοφυλακίου μπορούν να εισαχθούν ως εταιρείες Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ή εταιρικές σχέσεις περιορισμένης ευθύνης. Το ελάχιστο κεφάλαιο για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης είναι 1 ευρώ και δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο για τις εταιρικές σχέσεις περιορισμένης ευθύνης. Επιπλέον, δεν απαιτούνται επίσημοι έλεγχοι έως ότου η εταιρεία χαρτοφυλακίου έχει κύκλο εργασιών 10 εκατομμυρίων το χρόνο ή περισσότερο. Η επαγγελματική οικονομική διαχείριση δεν είναι επίσης απαραίτητη, αν και μπορεί να προτείνεται σε μεγάλο βαθμό. Οι Κάτω Χώρες παραμένουν ένα από τα πιο ευνοϊκά μέρη για εταιρική εγκατάσταση σε όλη την Ευρώπη. Εάν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ιδρύσετε μια εταιρεία χαρτοφυλακίου στις Κάτω Χώρες, επικοινωνήστε με έναν από τους εμπειρογνώμονές μας για την ενσωμάτωση. επικοινωνήστε με ένα ειδικό κουμπί

Όπως αυτό το άρθρο;

Μοιραστείτε το
Μοιραστείτε στο Whatsapp
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο skype
Κοινοποίηση μέσω Skype
Μοιραστείτε με email
Κοινή χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Dutch BV;