Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Εχω μια ερώτηση? Καλέστε έναν ειδικό

Ξεκινήστε μια επιχείρηση στην ολλανδική χημική βιομηχανία

Οι Κάτω Χώρες είναι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές χημικών υπηρεσιών και προϊόντων στην Ευρώπη. Τα απαραίτητα υλικά είναι εύκολα διαθέσιμα ή εύκολα προσβάσιμα, ενώ το εκτεταμένο εθνικό δίκτυο μεταφοράς διευκολύνει το ταξίδι στην ήπειρο και στο εξωτερικό.

Εάν ενδιαφέρεστε να ιδρύσετε μια εταιρεία στη χημική βιομηχανία των Κάτω Χωρών, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους τοπικούς αντιπροσώπους μας. Θα σας παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία εταιρειών και τις επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα. Μπορείτε επίσης να Διαβάστε αυτό το άρθρο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ενσωμάτωσης.

Ανάπτυξη έξυπνων λύσεων και έξυπνων υλικών

Η χημική βιομηχανία στις Κάτω Χώρες έχει υιοθετήσει μια μεθοδική προσέγγιση για την εξεύρεση λύσεων στις μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας και, ειδικότερα, δίνει έμφαση στους βασικούς τομείς του 5: πόροι και κλίμα, επισιτιστική ασφάλεια, υγειονομική περίθαλψη, ενέργεια και μεταφορές. Λόγω του διεπιστημονικού χαρακτήρα των προκλήσεων, ο τομέας συνεργάζεται με πολλές άλλες βιομηχανίες. Ο ολλανδικός τομέας χημικών προϊόντων διαθέτει μια πλατφόρμα που στοχεύει στη σύνδεση διαφόρων φορέων με σκοπό την αμοιβαία δημιουργία νέων λύσεων.

Ομοίως με άλλες βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο, η χημική βιομηχανία στις Κάτω Χώρες αντιμετωπίζει το πρόβλημα της εξάντλησης των πόρων. Οι φυσικές πηγές καθίστανται όλο και πιο σπάνιες ως συνέπεια της υπερκατανάλωσης ή είναι απλά δύσκολο να βρεθούν. Οι Κάτω Χώρες ανταποκρίνονται στην πρόκληση αυτή, δεδομένου ότι μπορούν να παράσχουν νέες ευκαιρίες και να καταλύσουν τη στροφή προς πιο βιώσιμες και πιο οικολογικές χημικές ουσίες. Η σημερινή κατάσταση απαιτεί τη χρήση πιο βιώσιμων πρώτων υλών που είναι επίσης ασφαλέστερες για το περιβάλλον στην ανάπτυξη έξυπνων λύσεων και υλικών. Επίσης, υπάρχει ανάγκη υιοθέτησης νέων μεθόδων με μειωμένο σχηματισμό ανεπιθύμητων αποβλήτων και υποπροϊόντων.

Ρότερνταμ-Λιμάνι

Πέντε σημαντικές συνεισφορές της χημικής βιομηχανίας στις Κάτω Χώρες

1. Κορυφαίες υπηρεσίες και προϊόντα

Η χημική βιομηχανία είναι μεταξύ των ηγετικών τομέων σε εθνικό επίπεδο με σημαντική συμβολή στην οικονομία της χώρας. Η Ολλανδία είναι ένας από τους ισχυρότερους προμηθευτές χημικών υπηρεσιών και προϊόντων στην Ευρώπη. Τα απαραίτητα υλικά είναι εύκολα διαθέσιμα ή εύκολα προσβάσιμα, ενώ το εκτεταμένο εθνικό δίκτυο μεταφοράς διευκολύνει το ταξίδι στην ήπειρο και στο εξωτερικό. Επίσης, η βιομηχανία λαμβάνει σημαντικά μέτρα για να γίνει πιο βιώσιμη.

2. Πολλές κορυφαίες εταιρείες εγκαθιστούν την έδρα τους στις Κάτω Χώρες

Η χώρα φιλοξενεί δεκαέξι από τις κορυφαίες είκοσι πέντε χημικές εταιρείες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Shell, AkzoNobel, BASF και DSM. Η έρευνα διεξάγεται στο TNO και στα πανεπιστήμια του Delft, του Twente, του Wageningen και του Eindhoven.

3. Ανταγωνιστικότητα και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων

Η χημική βιομηχανία στις Κάτω Χώρες είναι ανταγωνιστική λόγω του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της. Οι εταιρείες συνεργάζονται μεταξύ τους για να αγοράσουν και να αποκτήσουν υλικά. Επιπλέον, συνεργάζονται μέσω εταιρικών σχέσεων με την κυβέρνηση για την περιφερειακή ομαδοποίηση, παραγωγή και καινοτομία.

4. Συστάδες κοινής εμπειρογνωμοσύνης

Ο χημικός τομέας στις Κάτω Χώρες χωρίζεται σε ομάδες που συνδυάζουν συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη. Για παράδειγμα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, υπάρχει ένα συγκρότημα που κατευθύνεται προς υλικά με υψηλές επιδόσεις, ενώ ο βιοτεχνολογικός κλάδος έχει σχηματίσει ένα νοτιοδυτικό σύμπλεγμα. Οι εταιρείες που προμηθεύουν χημικά προϊόντα για βιοτεχνολογικούς σκοπούς συγκεντρώνονται στα βορειοανατολικά.

5. Τα ενδιαφερόμενα μέρη συνεργάζονται για τη δημιουργία καινοτομιών

Η κυβέρνηση, οι εταιρείες και τα πανεπιστήμια συνεργάζονται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, σχηματίζοντας μια σταθερή χημική κοινότητα. Ο τομέας εργάζεται ανοιχτά για να δημιουργήσει καινοτομίες. Επιτυγχάνει τους στόχους της μέσω κέντρων χημικής καινοτομίας, όπου οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις εργάζονται σε καινοτόμες ιδέες και αξιολογούν τη σκοπιμότητά τους. Υπάρχουν πέντε τέτοια κέντρα στις Κάτω Χώρες: η κοιλάδα για την εφαρμογή των πράσινων πολυμερών, η Chemelot, η μονάδα 1, η πανεπιστημιούπολη της πράσινης χημείας και η βιοτεχνολογική περιοχή. Οι εταιρείες αυτές μοιράζονται την τεχνογνωσία, τις υπηρεσίες και την υποδομή τους.

επικοινωνήστε με ένα ειδικό κουμπί

Όπως αυτό το άρθρο;

Μοιραστείτε το
Μοιραστείτε στο Whatsapp
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο τηλεγράφημα
Μοιραστείτε στο skype
Κοινοποίηση μέσω Skype
Μοιραστείτε με email
Κοινή χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Dutch BV;